Diễn đàn nhà đất wWw.DienDanNhaDat.info là trang đăng tin, rao vặt, quảng cáo bất động sản, nhà đất miễn phí, đăng ký tài khoản miễn phí, không hạn chế số lượng tin đăng, không hạn chế số ngày hiển thị tin đăng, nhanh lên top google...
Và hiện nay, diễn đàn nhà đất wWw.DienDanNhaDat.info đang có chương trình khuyến khích dành cho tất cả những thành viên có ý thức xây dựng diễn đàn bằng cách cho đăng tin VIP miễn phí trong vòng 1 tháng với điều kiện:

1, Bạn phải có tài khoản trong diễn đàn nhà đất và tài khoản đó phải có có ít nhất 30 bài viết (không spam).
2, Giới thiệu được 5 thành viên mới cho diễn đàn.
3, 5 thành viên mới mà bạn giới thiệu phải có ít nhất 20 bài viết tự tạo, đúng danh mục quy định trong diễn đàn.
4, Hãy gửi danh sách 5 thành viên mà bạn đã giới thiệu để chúng tôi kiểm tra và chấp nhận yêu cầu đăng tin vip của bạn.
5. Chương trình này áp dụng tới hết năm 2011 (âm lịch).

Vào xem chi tiết tại: http://www.diendannhadat.info/t1551-topic

wWw.DienDanNhaDat.info