Thanh lý lô Keyboard Laptop hàng tháo máy gồm các dòng sau:-Keyboard Dell Latitude c600, Dell Latitude c610, Keyboard Dell Latitude c640, Dell Latitude c500, Dell Latitude c510, Dell Latitude c800, Dell Latitude thu mua laptop cu gia thu mua vi tinh cu cao c820, Dell Latitude c840, Dell Inspiron 4000, Dell Inspiron 4100 giá 4$-Keyboard Dell Latitude C400, Dell Latitude C410 giá 8$-Keyboard Dell Latitude D400, Dell Latitude thu mua laptop cu gia cao hcm thu mua vi tinh cu gia cao D410 giá 12$-Keyboard Dell Latitude X200 Dell Latitude X300 Dell Inspiron 300M giá 15$thu mua laptop cu thu mua vi tinh cu gia cao Keyboard Dell Inspiron 630M 640M, Dell Inspiron 6400, Dell Inspiron 9400, Dell thu thu mua vi tinh cu tam noi mua laptop cu Inspiron E1505, Dell Inspiron E1405 Dell Inspiron E1501, Dell Inspiron E1705, Dell XPS M140, Dell XPS M170 Dell Precision M90, Dell Latitude 131L Dell XPS M1710 NC929, Dell Vostro 1000 giá 10$-Keyboard Dell Thu mua laptop cu Inspiron Mua may tinh 700M Inspiron 710M giá 12$-Keyboard DELL Inspiron 1200, Inspiron 2000, Inspiron 2100, Inspiron 2200, Latitude 110L giá 10$-Keyboard Dell Inspiron 1300 B130 B120 Latitude thu mua laptop cu gia cao 120L giá 11$mua may tinh cu.mua may tinh cu gia caothu mua laptop cu gia cao hcm -Keyboard Dell thu mua vi tinh cu gia cao Inspiron 1420 Inspiron 1500 Inspiron 1520 Inspiron 1521 Inspiron 1525 Inspiron 1526 XPS M1330 XPS M1530 Vostrol 1000 Vostrol 1400 Vostrol 1500 Vostrol 1545 giá 11$tnu mua laptop cu tan thu mua may tinh cu noi-Keyboard Dell inspiron 1540 Dell inspiron 1420 Dell inspiron 1526 Dell inspiron 1015 Dell inspiron 1520 Dell inspiron 1540 Dell inspiron 1521 Dell inspiron 1525 Dell inspiron 1545 Dell Vostro 1514 thu mua laptop cu hcm Dell Vostro 1015 Dell Vostro 1088 Dell thu mua may tinh cu gia cao Vostro 1400 Dell Vostro 1500 Dell XPS M1330 Dell XPS M1530 giá 11$-Keyboard Dell Inspiron 6000, Inspiron 9200, Inspiron thu mua laptop cu 9300, XPS M170, Gen 2, Latitude D510 giá thu mua laptop cu tai tp 10$thu mua vi tinh cu tam noi thu mua may vi tinh cu -Keyboard Dell Latitude D810, Dell Latitude D610, Dell Latitude 610m, Dell Latitude M20 giá 10$-Keyboard Dell Latitude D620, Dell Latitude D630,Dell Latitude D820, mua laptop cu gia cao Dell Latitude D830, Dell Latitude M65 giá 11$thu mua may tinh cu gia cao-Keyboard Dell Latitude D500, Dell Latitude D600, Dell Latitude D800, Dell Insprion 8500, Dell Insprion, 8600, Dell Insprion 500M Dell Insprion 600M giá mua laptop cu tan noi 9$-Keyboard Compaq Armada M700 giá 10$thu mua may tinh cu tai hcm-Keyboard Compaq Evo 1020V N1000 Presario 900 1500 giá 10$-Keyboard HP Compaq NC6000 NC6100 giá 12$mua laptop cu tai tp-Keyboard HP NC8000 NW8000 giá 11$mua may vi tinh cu-Keyboard Compaq Presario 1500 C900 giá 15$-Keyboard IBM ThinkPad T21 T22 T23 giá 11$-Keyboard mua laptop cu hcm IBM ThinkPad R30, R31 giá 13$mua may vi tinh cu gia cao -Keyboard IBM ThinkPad R32, R40, R40e giá 15$-Keyboard IBM ThinkPad IBM T40 T41 T42 T43 R50 R52 R53 giá 25$-Keyboard mua laptop cu Toshiba Portege M200 M400 giá 10$thu mua may vi tinh cu tan noi -Keyboard Toshiba Satellite A10 A20 A30 A60 Satellite pro 2100 giá 12$-Keyboard Toshiba Satellite A80 A85 giá 14$Bảo hành 1 tháng 1 đổi 1 .Anh em lấy số lượng sẽ có giá tốt hơn.NLCOMPUTEREmail: nlcomputer@yahoo.comĐC: 44 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN F9 Q3ĐT: 35065779 DĐ: 0916264929 Mr Nam