Bán chung cư dự án Đài Phát sóng, Phát Thanh Mễ Trì do Công ty PTPT Truyền Hình Thông tin –Emico làm chủ đầu tư, các loại diện tích, 60m2 giá gốc 16.8 triệu đã đóng 70% giá trị hợp đồng, Giá bán: 25,5 triệu
Mời liên hệ:
090.620.98.33