* MÀNG KÍNH : ISARENL
Thời gian bảo hành 3 năm
Ưu điểm
Chống tia uv
Chống bám bụi
Chống đọng sương
Tán xạ ánh sáng
Dầy 5 lớp
Dầy 150Micron
khổ (3,2m x 100m)
khổ (3,7m x 100m)
khổ 2m x 100m)
khổ (6m x 100m)
khổ (8m x 100m)
khổ (2,2m x 100m)

MÀNG KÍNH : VIỆT NAM
Bảo hành: 12tháng
khổ (3,2m x 2,5m)
khổ (7,2m x 1,7m)
khổ 2,2m x 2,7m)
khổ (4,2 x 1,4m)
Dầy 150micron
Xinvui lòng liên hệ
Vũ Minh
ĐT:0978791394 / 043 6830461 / 01686461843
www.luoinongnghiep.com
wwww.thietbinongnghiep.net
www.congnghetuoi.com