VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH ENTERSC
Đa ch: S 12 T 18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
---------------------
Số:29/2011/TM-ENTERSC


THÔNG BÁO
Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng

Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị kho hàng. Chương trình đào tạo theo các nội dung, yêu cầu chất lượng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Khai giảng liên tục 2 lớp/1tháng.
Thời gian học: 3 ngày
Học phí : 800.000đ (bao gồm tài liệu, tea-break)
Nộp : 2 ảnh (3x4cm).
Giảng viên: - Các chuyên gia về phòng chống cháy nổ- Đại học An Ninh-Bộ Công an
Học viên được cấp chứng chỉ của Viện nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.
Với kinh nghiệm và ưu thế vượt trội, Viện đã tổ chức thành công nhiều khoá bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị kho hàng cho hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, chuyên môn trong các doanh nghiệp, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức Hành chính sự nghiệp, tổ chức Chính trị-Xã hội… Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức chương trình trên hiệu quả và thành công.
Th tc nhp hc: Lm th tc nhp hc t 7h30 sáng(Hc t 7h45 cùng ngày khai ging)Hc phí và 3nh 3x4cm np vào ngày đu khoá hc.
Quý cơ quan cá nhân có nhu cu tham d hc đ ngh đăng ký hc sm nht qua đường Fax,Email, Đin thoi hoc đăng ký trc tuy n qua Website: đ ENT ER chun b lp hc được chu đáo.
Nội dung chương trình và các lớp khác mời bán kính vào đường linh để xem chi tiết:
Mọi chi tiết xin liên hê: VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719 Website:http://www.enterscvietnam.com
Hotline: Chị Tâm :0914810886 Email: entersc.hn@gmail.com