Cần bán căn hộ Royal city với các diện tích khác nhau, giá bán hợp lý.
R2-09 dien tích 108,7, giá bán 2.064,09 USD/m2
R2-11 dien tích 88,3, giá bán 2.069,09 USD/m2
R2-12 dien tích 88,3, giá bán 2.009,09 USD/m2
R2-14 dien tích 104,8, giá bán 1.999,09 USD/m2
R2-15 dien tích 136, giá bán 2.004,09 USD/m2
R2-16 dien tích 130,7 giá bán 2.009,09 USD/m2
R2-17 dien tích 164, giá bán 1.999,09 USD/m2
R2-18 dien tích 124,6, giá bán 2.059,09 USD/m2
R2-19 dien tích 133,8, giá bán 2.019,09 USD/m2
R2-20 dien tích 124,6, giá bán 2.069,09 USD/m2
R2-21 dien tích 133,6, giá bán 2.009,09 USD/m2
R2-22 dien tích 110, giá bán 2.009,09 USD/m2
R2-23 dien tích 113,9, giá bán 1.994,09 USD/m2
R2-25A dien tích 200,3, giá bán 2.009,09 USD/m2
R2-26B dien tích 170, giá bán 2.084,09 USD/m2
R2-27B dien tích 169,4, giá bán 2.084,09 USD/m2
Thông tin bán hàng
Mr: Tuần, ĐT: 0915.386.086 or 0906.218.156
P.Kinh doanh, Cty CP ĐTXD&PT Đô Thị Lilam