Hiện nay tôi đang bán một số căn hộ N04 Hoàng Đạo thúy
Tòa A : - Căn 17.01 Diện tích 128 m2 Giá gốc : 31.600.000
- Căn 20.01 Diện tích 128 m2 Giá gốc : 31.900.000
Tòa B : - Căn 14.01 Diện tích 125 m2 Giá gốc : 31.000.000
- Căn 14.02 Diện tích 126 m2 Giá gốc : 30.400.000
- Căn 16.01 Diện tích 125 m2 Giá gốc : 31.000.000
- Căn 16.02 Diện tích 126 m2 Giá gốc : 30.400.000
- Căn 19.01 Diện tích 125 m2 Giá gốc : 31.000.000
- Căn 19.02 Diện tích 126 m2 Giá gốc : 30.400.000
- Căn 20.01 Diện tích 125 m2 Giá gốc : 31.300.000
- Căn 20.02 Diện tích 126 m2 Giá gốc : 30.700.000
- Căn 22.01 Diện tích 125 m2 Giá gốc : 31.300.000
- Căn 22.02 Diện tích 126 m2 Giá gốc : 30.700.000
Giá bán = giá gốc + chênh thấp nhất thị trường
Tiến độ đóng tiền chia làm 3 đợt
- Đợt 1 : Ký hợp đồng thanh toán 50%
- Đợt 2 : Khoảng quý I năm 2012 thanh toán tiếp 20%
- Đợt 3 : Giao nhà thanh toán 30% còn lại
Ký hợp đồng với công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội ( UAC ).
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
A. Thịnh Tell : 0976 678 007