HOTLINE : 0909.668.190 - 0903.888.704

Căn hộ 1 Phòng ngủ : 50m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ : 72,4m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ : 74.8m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ : 78,9m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ 80,2m2
Căn hộ 3 Phòng ngủ 97,87m2