Ai có cáp mạng cat5e, cat6 amp làm công trình còn thừa nguyên cuộn bán cho mình nhe
liên lạc: 0934317727
mr hà