list Laptop DELL đang có tại Cty Long Bình, để biết chi tiết về giá, vui lòng gọi
0908 842 842 - 0908 180 840 - 0908 697 897
DELL XPS L401X (I7-740QM 1.73Ghz, 500G(7200r), 4G, GF 425GT(2GB), WC, BT, 14.0", 6cell, W7 Premium 64) silver $1,050  DELL XPS L501X (I7-740QM 1.73Ghz, 640G, 6G, GF 435GT (2GB), WC, BT, 15.6", 6cell, W7 Premium 64) silver  $950 DELL XPS 15 (L502X) (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 4G, GF540(2G), WC, BT, 15.6", W7 Premium 64, 6cell)  DELL XPS 15 (L502X) (I5-2410M 2.3Ghz, 750G, 4G, GF540(2G), WC, No BT, 15.6", W7 Premium 64, 6cell)  DELL XPS L502X (I7-2630QM 2.0Ghz, 640G, 6G, GF525GT(1G), 15.6", WC, BT, W7 Pro 64 SP1)  DELL XPS L502X (I7-2630QM 2.0Ghz, 750G, 4G, GF540GT(2G), 15.6", WC, BT, W7 Premium64)   $1199 DELL XPS L502X (I7-2630QM 2.0Ghz, 750G, 6G, GF540GT(2G), 15.6", WC, BT, W7 Premium64)   $1300    DELL XPS 15z (L511Z) (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 6G, GF525(1GB), WC, BT, 15.6", W7 Premium 64) Silver   $1170 DELL XPS 15z (L511Z) (I5-2410M 2.3Ghz, 750G, 6G, GF525(2GB), WC, BT, 15.6"(Full HD), W7 Premium 64) Silver   DELL XPS 15z (L511Z) (I7-2620M 2.7Ghz, 750G, 8G, GF525(2GB), WC, BT, 15.6", W7 Premium 64) Silver DELL XPS L702X (XPS 17) (I7-2630QM 2.0Ghz, 750G, 6G, GF555 GT(3G), WC, BT, 17.3"Full HD, 9CELL)  $1450 DELL ADAMO 13 (SU9300-1.2Ghz, 128G SSD, 2G, SHARE, WC, BT, 13", W7 Premium64) Silver +White   $950 DELL ADAMO 13 (L9600-2.13Ghz, 128G SSD, 4G, SHARE, WC, BT, 13", W7 Premium64) Silver +White   $1150 DELL ADAMO XPS GRIGIO (SU9400-1.4Ghz, 128G SSD, 4G, SHARE, WC, BT, Win7 Premium, 13") Silver   $1200 DELL STUDIO 1558 (I7-740M 1.73Ghz, 640G, 6G, ATI5470(1G), WC, BT, W7 Premium, 9cell) black $999 DELL INSPIRON N4050 (B940-2.0Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, 14", 6cell, Dos) (Black)  $8T2R+ DELL INSPIRON N4050-KXJXJ1 (I3-2310M 2.1Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) (RED)   $10,4TR+ DELL INSPIRON N4050-KXJXJ3 (I3-2330M 2.2Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) Black   $11TR+ DELL INSPIRON N4050-KXJXJ4 (I3-2330M 2.2Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) Black  $11,9TR+ DELL INSPIRON N4050-U560507VN (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) Black  $11,45TR+ DELL INSPIRON N4050-U560508 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 4G, ATI 6470(1GB), WC, BT, 14", DOS)  DELL INSPIRON N4050 (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) Black  $12,99TR+ DELL INSPIRON N4050 (210-36504) (I5-2430M 2.4Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, 14", DOS) (RED)  $13,4TR+ DELL INSPIRON 14R (N4110) (200-83637) (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, DOS, 14") (2RED, Black)  $12,8TR+ DELL INSPIRON 14R (N4110) (I3-2310M 2.1Ghz, 320G, 4G, ATI 6470(1GB), WC, BT, DOS) (RED)  $13,02TR+ DELL INSPIRON 14R (N4110)-5982J5 (I5-2430M 2.4Ghz, 500G, 2G, ATI 6630(1G), WC, BT, DOS, 14") (Black)  $14,7TR+ DELL INSPIRON 15R (I3-380M 2.53Ghz, 320G, 2G, Share, WC, BT, DOS, 15.6")   $11,3TR+ DELL INSPIRON 15R (N5110) (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 3G, SHARE, WC, BT, 15.6", DOS)   $11,63TR+ DELL INSPIRON 15R (N5110) (2X3RT7) (I3-2330M 2.2Ghz, 320G, 2G, GF525(1G), WC, BT, 15.6", DOS) (Black)  $12,7TR+ DELL INSPIRON 15R (N5110) (2X3RT8) (I3-2330M 2.2Ghz, 500G, 4G, GF525(1G), WC, BT, 15.6", DOS) (Black)  $13,8TR+ DELL INSPIRON 15R (N5110)-T560233 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 4G, GF525(1GB), WC, BT, 15.6", DOS)(Black) $12,99TR+ DELL INSPIRON 15R (N5110) (I5-2430M 2.4Ghz, 640G, 4G, GF 525GT, WC, BT, 15.6", DOS) (BLACK)   16,3TR DELL INSPIRON 15R (N5110) (I7-2630M 2.0Ghz, 500G, 4G, GF525(1GB), WC, BT, 15.6", DOS) (BLACK)  DELL INSPIRON 15R (N5110) (I7-2630QM 2.0Ghz, 640G, 6G, GF 525GT, WC, Bluetooth, 15.6", DOS) (BLACK)  $910 DELL INSPIRON 15R (N5110) (I7-2670QM 2.2Ghz, 640G, 6G, GF525(1GB), WC, BT, 15.6", DOS) (BLACK)  $19,5TR DELL VOSTRO 1450 (I3-2310M 2.1Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, DOS, 14", 6cell) (Gray)   $10,6TR+ DELL VOSTRO 1450 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, DOS, 14", 6cell) (Gray) DELL VOSTRO 1450 (210-36623) (I3-2330M 2.2Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, DOS, 14", 6cell) (Gray)  $11,99TR+ DELL VOSTRO V130 (I3-380UM 1.33Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, W7H, 13.3", no DVD) (RED)  $12,5TR+ DELL VOSTRO V130 (I5-470UM 1.33Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, DOS, 13.3", no DVD) (RED)   $13,5TR+ DELL VOSTRO V130 (I5-470UM 1.33Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, W7 Basic, 13.3", no DVD) (2Silver, RED)  $14TR+ DELL VOSTRO V131 (I3-2330M 2.2Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, FG, 13", 8cell, DOS) (RED) DELL VOSTRO V131 (I3-2330M 2.2Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, FG, DOS, 13.3", no DVD) (RED)  $13,36TR+ DELL VOSTRO 3350 (I3-2310M 2.1Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC,BT, FG, 13.3", DOS, 8Cell) Silver  $13,4TR+ DELL VOSTRO 3350 (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, FG, 13", 8cell, W7 Basic) (Silver, RED)   $16,1TR+ DELL VOSTRO 3350 (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 4G, ATI 6470(512M), WC, BT, FG, 13", 8cell, DOS) (Bronze)  $16,46TR+ DELL VOSTRO 3350 (I5-2410M 2.3Ghz, 500G, 4G, ATI 6470(512M), WC, BT, FG, 13", 8cell, W7HB) (Silver)  $17,29TR+ DELL VOSTRO 3450-215R13 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, FG, DOS, 14") (BRONZE)  $12,7TR+ DELL VOSTRO 3450 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 2G, SHARE, WC, BT, FG, W7 Basic, 14") (Silver)  $13,6TR+ DELL VOSTRO 3450 (I5-2430M 2.4Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, FG, DOS, 14") (Silver)   $15,67TR+ DELL VOSTRO 3450 (210-35331) (I5-2430M 2.4Ghz, 500G, 4G, ATI 6630(1G), WC, BT, FG, DOS, 14") (Silver, RED)  $16,6TR+ DELL VOSTRO 3550 (I3-2310M 2.1Ghz, 500G, 4G, SHARE, WC, BT, FG, DOS, 15.6", 6cell)(Silver)  $12,7TR+ DELL VOSTRO 3550 (I5-2410M 2.3Ghz, 320G, 2G, SHARE, WC, BT, FG, DOS, 15.6", 6cell)(Bronze)   $13,4TR+ DELL VOSTRO 3550 (I5-2430M 2.4Ghz, 500G, 4G, ATI 6630(1G), WC, BT, FG, DOS, 15.6", 6cell) (Bronze)  $17,17TR+

CÔNG TY TNHH TMDV TIN HỌC LONG BÌNH
DC: 50 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
www.longbinh.com.vn
Hotline: 0908 842 842 - 0908 180 840 - 0908 697 897
Email: kimhien@longbinh.com.vn