Cần bán nhà tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình - Hà Nội. Diện tích: 56 m2,
Mô tả thêm: đã sửa đẹp, có gác xép, điện nước riêng biệt, ngay mặt phố Hàng Điếu gần chợ Hàng Da, giấy tờ chính chủ.
Giá bán: 6 tỷ đồng.  
CHI TIẾT LIÊN HỆ: Nguyễn Thanh Tùng Mobile:090 212 4996 hoặc 09.8484.6600 Tel: 04.35558756


TAB: Nhà Tập thể,Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Ba Đình,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình Hà Nội.Nhà Tập thể,Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Ba Đình,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình Hà Nội.Nhà Tập thể,Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Ba Đình,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình,Bán Nhà Tập thể Tập thể Hàng Sắt - Cửa Đông Ba Đình Hà Nội.
Copyright: @2008 BDSQGVN.
Company: BDSQGVN.
Contact: 09.8484.6600