Bán nhà tập thể nhà C7 tập thể Kim Liên - Đống Đa, Hà Nội. Diện tích: 30 m2.
Mô tả thêm: diện tích sử dụng 100m2, đã sửa lại đẹp, thoáng mát, khu dân trí cao, an ninh tốt, gần trung tâm tiện đi lại.
Giá bán: 3,2 tỷ đồng.
CHI TIẾT LIÊN HỆ: Nguyễn Thanh Tùng  Mobile:090 212 4996 hoặc 09.8484.6600 Tel: 04.35558756


TAB: Nhà Tập thể,Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Đống Đa,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa Hà Nội.Nhà Tập thể,Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Đống Đa,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa Hà Nội.Nhà Tập thể,Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Đống Đa,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa,Bán Nhà Tập thể Nhà C7  tập thể Kim Liên - Đống Đa Đống Đa Hà Nội.
Copyright: @2008 BDSQGVN.
Company: BDSQGVN.
Contact: 09.8484.6600