Chuyên chung cư C14 bộ công an, rất nhiều diện tích cho khách lựa chọn giá tốt nhất thị trường,mời các bạn tham khảo
Tòa CT1:  căn diện tích từ 70 – 134m2 Loại căn 96m2: Căn 2211 (TB) giá 25 bao tên, Căn 2005 (TB) giá 27 bao tên, chưa phí Căn 903 (ĐN) giá 27 bao tên, chưa phí. Loại căn 106m2 (Cạnh góc): Căn 1802 (TB) giá 26 bao tên, chưa phí Căn 1906 (TB) giá 26 bao tên, chưa phí Căn 1714 (ĐN) giá 27.5 bao tên, Căn 2310 (ĐN) giá 27.5 bao tên, Loại căn 105m2 (Căn góc): Căn 1401(TB) giá 25.5 bao tên, chưa phí( 24) Căn 1501 (ĐN) giá 27.5 bao tên,Căn 1809 (ĐN) giá 27.5 bao tên, Căn 134m2: 12A12 giá 23.5 bao tên, Tòa CT2: 10 căn diện tích 70 – 110m2 Loại căn 70m2: Căn 2609 (TN) giá 24.5 bao tên, chưa phí Căn 2109 (TN) giá 27.5 bao tên, chưa phí Căn 1710 (TN) giá 27,5 bao tên, Loại căn 82,5m2 (Góc): 1003 (TB – ĐB) giá 27 bao tên, chưa phí Căn 1503 (ĐN – TN) giá 27.5 bao tên, chưa phí Căn 2208 (ĐN – ĐB) giá 27.5 bao tên, chưa phí Loại căn 110m2: 802 (TB) giá 25,5 bao tên, chưa phí 2102 (TB) giá 26.5 bao tên,  Cam kết giá bán chuẩn không bán kênh, không giá ảo
Liên hệ: Nguyễn Bằng : 0906260533