Cần sang lại sân 2 bóng đá Mini cỏ nhân tạo
và 7 phòng trọ đang kinh doanh đông khách. Tel. 0988.88.7798 Chị NHAN, Miễn tiếp các báo khác