Micro khong day shure, shupu, EV, Bosch, Toa...Chuyên dụng cho hát nhạc sống, karaoke, hộii họp...
Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp để có giá tốt nhất : Redbell Music 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 3 8722 777 Email: sales_pn@phannhan.vn Web: http://redbellmusic.com
Vui lòng xem chi tiết tại: http://redbellmusic.com/vi/micro/micro-khong-day.html


Vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp để có giá tốt nhất : Redbell Music 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 3 8722 777 Email: sales_pn@phannhan.vn Web: http://redbellmusic.com