bảng báo giá giấy dán tường - bảng giá t10 - 2011 - bảo hành 4 năm
hàng hàn quốc sale 80%

giá giấy là 20 nghìn /m2

giấy luxyry là 60 nghìn/m2

giấy 2012 là 80 nghìn/,m2

giấy đức là 220 nghìn/m2

giấy nhật là 100 nghìn.m2