Xa La,Xa La Hà Đông(CT4-5-6),nqsd chung cư Xa La Hà Đông,giá hợp lý,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong
CT4 da xay xong tho dang hoan thien, qui 1 nam 2012 ban giao nha, dadong 80%.
- P609 dt 53,4m ban cong DN, cua TB, 1ngu, 1wc, gia 23,5tr
- P910 dt 52,3m ban cong DN, cua TB, 1ngu, 1wc, gia 23,5tr
- P2604 dt 52,3m ban cong TB, cua DN, 1ngu, 1wc, gia 22,5tr
- P407 dt 62,8m ban cong DB, cua Tb, 2ngu, 2 wc, gia 23tr
- P1501 dt 62,8m ban cong TN cua TB, 2ngu, 2wc, gia 23,5tr
- P1701 dt 62,8m ban cong TN cua TB, 2ngu, 2wc, gia 23,5tr
- P902 dt 67,8m ban cong TB+TN, cua DN, 2ngu, 2wc, gia 23,8tr
- P2112 dt 67,8m ban cong DN+TN, cua DB, 2ngu, 2wc, gia 24,3tr
- P411 dt 69,5m ban cong DN,cua TB, 2ngu, 2wc, gia 23tr
- P1211 dt 69,5m ban cong DN,cua TB, 2ngu, 2wc, gia 23.8tr
- P1811 dt 69,5m ban cong DN,cua TB, 2ngu, 2wc, gia 23.5tr
- P2611 dt 69,5m ban cong DN,cua TB, 2ngu, 2wc, gia 22,8tr
- P2103 dt 69,5m ban cong TB,cua DN, 2ngu, 2wc, gia 23tr
Ngoai ra con 1 so can khac tang 29,30,31,32,33,34.
VD: 2808,2902,2904,3103,3101,3203,3302,3403,3408,3406
CT5 xay 23/33 tang, qui 4 nam 2012 ban giao nha, da dong 60%
- P407 dt 68,11m ban cong TN, cua Db, 2ngu, 2 wc, gia 21tr
- P413 dt 68,18m ban cong DB+TB, cua TN, 2ngu, 2wc, gia 21,5tr
- P903 dt 68,11m ban cong TN, cua Db, 2ngu, 2 wc, gia 21,5tr
- P1106 dt 68,11m ban cong TN, cua Db, 2ngu, 2 wc, gia 21tr
- P2407 dt 68,11m ban cong TN, cua Db, 2ngu, 2 wc, gia 20,5tr
- P1802 dt 71,93m ban cong Tn, cua DB, 2ngu, 2wc, gia 20,8tr
- P1024 dt 75m ban cong TB,cua DN, 2ngu, 2 wc, gia 21tr
- P1225 dt 76,37m ban cong TB,cua DN, 2ngu, 2 wc, gia 20,8tr
- P1521,1821 dt 81,55m ban cong DN,cua Tb, 2ngu, 2 wc, gia 21tr
- P2428 dt 93m ban cong TN+TB, cua DB, 3ngu, 2 wc, gia 21tr
- P1109 dt 125,64m ban cong DN+DB, cua TN, 3ngu, 2 wc, gia 20,5tr
- P1309 dt 125,64m ban cong DN+DB, cua TN, 3ngu, 2 wc, gia 20tr
- P2409 dt 125,64m ban cong DN+DB, cua TN, 3ngu, 2 wc, gia 19,5tr
CT6A xay tang 8/33, qui 1 nam 2013 ban giao, da dong 20% chbi dong tiep dot 2 la 20%
San tang 9 dt 63,3m; 64,7m; 66,3m; 67,7m; 69,3m; 74,1m; 83.3m gia goc + chenh cuc thap tu 20tr->45tr.
Gia goc can thuong 21tr, can goc nhan he so 1,03
CT6B: xay tang 12/33, qui 1 nam 2013 ban giao, da dong 40%
- P 1801 dt 62,6m TB,TN cua DN gia goc + chenh 100tr
- P 2001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh 80tr
- P1802 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh 90tr
- P603 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh 70tr
- P2013 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh 55tr
- P2012 dt 72.3m TB,TN cua DB gia goc + chenh 60tr
- P3001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh 10tr
- P3014 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh 10tr
- P3003 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh 25tr
gia goc can thuong 19,5tr, can goc nhan he so 1,02
CT6C xay tang 9/33, qui 1 nam 2013 ban giao nha, dong 20% chbi dong tiep dot 2
Nhieu can ho voi gia goc can thuong 20,5tr can goc nhan he so 1,03
+ chenh tu 25->80tr,90tr,100tr

Giá bán: Thương Lượng
**************************
Chi tiết xin liên hệ:
Ms. Loan: 0983.639.899 // Ms. Phượng: 0936.111.225
Địa chỉ: Phòng 1103, nhà 24T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.
Xa La,Xa La Hà Đông(CT4-5-6),nqsd chung cư Xa La Hà Đông,giá hợp lý,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong,chung cu xa la,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong