GELEXIMCO KHU A - KHU B - KHU C - KHU D
Khu A:
A43 ô 27: diện tích 80m2. Giá 54 tr/m2 bao tên với Geleximco
A32 ô 33: diện tích 120m2. Giá 51 tr/m2 bao tên Geleximco
A20 ô 06: diện tích 104m2. Giá 48 tr/m2 bao tên
A19 ô 45: diện tích 120m2. Giá 50 tr/m2 bao tên
Khu B:
B5 ô số 30: diện tích 66m2 giá 47.5 bao tên ký với Geleximco
B9 ô số 15: diện tích 90m2, giá 46 bao tên ký với Bảo Sơn
B28 ô số 14: diện tích 100m2, mặt tiền 5m, đường 13.5m hướng TN. Giá 42 tr/m2 bao sang tên
B37 ô số 4: diện tích 61m2, đường 13.5. Giá 49 tr/m bao sang tên
Khu C:
C61 ô số 12: diện tích 80m2. Giá 51 tr/m2 bao sang tên
C43 ô số 10: diện tích 80m2. Giá 45 tr/m2 bao sang tên
C38 ô số 14: diện tích 114m2, mặt tiền 6m, đường hướng TB. Giá 46 tr/m2 bao sang tên
C7 ô số 38: diện tích 95m2, đường 13.5m. Giá 51 tr/m2 bao sang tên
Khu D:
D25 ô số 6: diện tích 144m2, MT 6m, đường 13.5m hướng TB. Giá 41 tr/m2 bao sang tên, ký với Gleximco
D9 ô số 23: diện tích 136m2, căn góc, đường 13.5m2. Giá 37 tr/m2 bao sang tên
D14 ô số 8 : diện tích 120m2, mặt tiền 6m. Giá 42 tr/m2 bao sang tên
D10 ô 25: diện tích 120m2, đường 25m. Giá 54 tr/m2 bao sang tên
======================================
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ sớm sẽ có giá tốt nhất
Mr Tuấn Anh: 0938388198 or Mr Trung: 0989 551 724

Chúc Sức Khỏe Và Thành Công!!!!!

Tags: lien ke gleximco khu A, liền kề gleximco khu A, gleximco khu A, lien ke gleximco khu B, liền kề gleximco khu B, gleximco khu B, lien ke gleximco khu C, liền kề gleximco khu C, gleximco khu C, lien ke gleximco khu D, liền kề gleximco khu D, gleximco khu D, gleximco, geleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lien ke gleximco,du an gleximco, gleximco, khu do thi gleximco, gleximco ha dong, geleximco,gleximco,lien ke geleximco,lien ke gleximco,biet thugleximco, lien ke geleximco khu A, liền kề geleximco khu A, geleximco khu A, lien ke geleximco khu B, liền kề geleximco khu B, geleximco khu B, lien ke geleximco khu C, liền kề geleximco khu C, geleximco khu C, lien ke geleximco khu D, liền kề geleximco khu D, geleximco khu D,