KHUYEN MAI DI SINGAPORE
SAIGON – SINGAPORE – SAIGON
Gia ve khu hoi chi tu $69.00
Dat ve tu :10/09/2011
Khoi hanh tu :15/09 – 31/05/2012
Gia ve khu hoi da bao gom thue va phu thu
Hang dat cho: xach tay 7kg
LICH BAY
Saigon – Singapore – Saigon: 4 chuyen/ngay
================================================== ============

Liên hệ đặt vé :

PHÒNG VÉ MÁY BAY ABAY
Văn phòng Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Add: 380/23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP HCM.
Tel: (08) 36 022 400
Phone: 0909 737 138
0915 461 113
0909 122 381
Nick YM: abayvn1, abayvn2, abayvn3, abayvn4,abayvn5, abayvn6 và abayvn7.
Email: vemaybayabay@gmail.com
Web : www.vemaybayabay.com