Sàn BĐS ALATCA LAND cần rao bán N03 – T1 CC Ngoại Giao Đoàn
Căn 1 (Tầng 5 ; 13 ; 24 ; 25) – S: 103m2 (Hướng Đông) – Giá gốc 26 Tr/m2
Căn 3 (Tầng 5 ; 24 ; 25) – S: 104m2 (Hướng Bắc) – Giá gốc 26 Tr/m2
Căn 5 (Tầng 25) – S: 103m2 (Hướng Đông) – Giá gốc 26 Tr/m2
Căn 6 (Tầng 13 ; 25) – S: 103m2 (Hướng Đông) – Giá gốc 26 Tr/m2
Căn 8 (Tầng 24 ; 25) – S: 104m2 (Hướng Nam) – Giá gốc 26 Tr/m2
Căn 10 (Tầng 13 ; 14 ; 24 ; 25) – S: 103m2 (Hướng Tây) – Giá gốc 26 Tr/m2
Chủ Đầu Tư + Thi Công: Công ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lắp
Giá Bán: Gốc + Chênh thấp nhất thị trường
Liên hệ: Mr Cường ( 0907.3919.68 ) – http://alatcaland.vn</B>
CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn, CC Ngoại Giao Đoàn,