Mayy Boutique
34 Mã Mây - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên hệ: C.Trang: 097-521-1102

Tuyển 5 nữ bán hàng Shop thời trang
Thời gian làm việc: từ 10h00-15h30 lương tháng 1.2triệu +0,5% doanh thu
Có thể làm nửa ca hoặc thương lượng về thời gian - Làm tất cả các ngày trong tuần(tháng nghỉ 2 ngày)
Yêu cầu: Nữ, trung thực, chăm chỉ

Mayy Boutique & Café
34 Mã Mây - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên hệ: C.Trang: 097-521-1102
C. Chi 0988- 089 -286
Cập nhật các thông tin tại Facebook của Mayy Boutique:http://www.facebook.com/mayy.fashion

[IMG]http://cC7.upanh.com/23.388.30442126.Nhm0/cuahangdoican.jpg[/IMG