VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH ENTERSC
Đa ch: S 12 T 18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
THƯ MỜI
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN

Viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề- Chi nhánh CTY CP Tư vấn và Đào tạo Giải pháp DN là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ, chứng nhận ( hành nghề) Đến nay, viện đã tổ chức thành công rất nhiều các khoá họctại hầu hết các tĩnh, thành ở Việt Nam và nhận được những tin hiệu phản hồi tích cực từ phía học viên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc ngành dọc có thể tiếp cận đến các khoá học một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề đề nghị được phối hợp với quý cơ quan để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nêu trên tại địa bàn tỉnh.
Một số nội dung cơ bản của khoá học như sau:
1. Kháo học: Bồi dưỡng nghiệp
2. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
3. Thời gian tổ chức khoá học: (thời gian cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
4. Thời lượng học: ( Theo chương trình khung)
5. Số lượng học viên: Tối thiểu 30- 40 người/1 lớp
6. Các công việc viện chịu trách nhiệm thực hiện
- Cung cấp giảng viên, tài liệu, đĩa CD – Rom, đi lại, ăn nghỉ của giảng viên và cán bộ phụ trách
- Cấp chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên theo quy định
7. Quý cơ quan, Cty sẽ chủ trì triệu tập các đơn vị thuộc ngành dọc và đơn vị trên địa bàn đến tham gia học
- Mức kinh phí: Viện trích lại quý cơ quan để phục vụ chi phí quản lý, hội trường ( Nếu có tương đương 10% số tiền học phí.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO“QUẢN LÝ NHÂN SỰ”
Mục tiêu khóa học :
- Chương tr
ình Quản lý nhân sự được đào tạo chuẩn hóa theo chức danh cán bộ nhân sự hoạt động tại các Công ty trong và ngoài nước.
- Chương tr
ình cũng giúp cho học viên từng bước xây dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc chuẩn bị cho việc thăng tiến và phát triển một nghề nghiệp đầy hứa hẹn trong tương lai.
Khi hoàn tất chương tr
ình, học viên có thể:
• Xác
định vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của người phụ trách nhân sự trong tổ chức .
• Xây dựng được bảng mô tả công việc và biết cách xác định tiêu chí đánh giá kết quả công việc.
• Áp dụng các kỹ thuật phỏng vấn trong hoạt động tuyển dụng;
• Tính lương theo thang bảng lương và chính sách của doanh nghiệp;
• Thực hiện các chính sách nhân sự theo các thủ tục được qui định của doanh nghiệp;
• Hiểu được các điều khoản luật và dưới luật để áp dụng trong doanh nghiệp;
• Hiểu được chính m
ình và người khác để dễ dàng hội nhập trong môi trường làm việc của phòng ban /bộ phận;
• Hoàn thiện các kỹ n
ăng lập kế hoạch, giao tiếp, trình bày và tổ chức cuộc họp để nâng cao hiệu quả làm việc.
Học viên
Khóa học được thiết kế cho sinh viên sắp tốt nghiệp, nhân viên mới hoặc đang làm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những cá nhân đang làm việc
trong các lãnh vực khác nhưng có dự định và mong muốn phát triển nghề nghiệp của mình trong lãnh vực nhân sự.
Giảng viên :

Đội ngũ giảng viên gồm các chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm thực hành trong cương vị quản lý điều hành ,quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và các công cụ thực hành nhân sự cho học viên.
Nội dung học:
1. Giới thiệu Quản trị NNL
2. Điều hành Công sở
3. Tự nhận thức để thay đổi
4. Hoạch định & Tổ chức Công việc
5. Kỹ năng Giao tiếp – Đàm phán – Động viên
6. Kỹ năng Hội họp và Tr
ình bày
7. Phỏng vấn và Tuyển dụng Nhân sự
8. Xây dựng Mô tả công việc
9. Chấm công và trả l
ương
10. Luật lao động
11. Teamwork
12. Chính sách Nhân sự
C. CÁC THÔNG TIN KH
ÁC
 Học phí: 3.500.000
đồng/học viên/khóa/15- 20 Ngày
- Bao gồm tài liệu miễn phí và cấp chứng chỉ Tốt Nghiệp.
Tài liệu học tập: Cung cấp miễn phí, tài liệu khoá học chứa đựng toàn bộ bài giảng, bài đọc, văn bản pháp luật có liên quan. Tài liệu học tập, bài
giảng các môn học sẽ nhận vào ngày khai giảng.

Mi chi tiết xin liên hê: PHÒNG ĐÀO TO (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886