Bán biệt thự Vincom Villlage - Long Biên
HS11 ô 68 diện tích 225m2 giá gốc 64,96tr/m2
HL4 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô15 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô18 diện tích 270m2 giá gốc 66,66tr/m2
HL5 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HS11 ô 75 diện tích 234,2m2 giá gốc 64,96tr/m2
Bán giá gốc + chênh lệch thấp
HS1 ô 38 diện tích 228,3m2 giá gốc 62,93tr/m2, hướng TB
HS4 ô 10 diện tích 265,3m2 giá gốc 64,64tr/m2, hướng ĐN
HP4 ô 2 diện tích 224m2 giá gốc 64,64tr/m2 hướng TB
HP4 ô 3 diện tích 224m2 giá gốc 62,93tr/m2 , hướng TB
HS5 ô 8 diện tích 293,6m2 giá gốc 64,64tr/m2 , hướng ĐN
Bán giá gốc + chênh lệch thấp
Liên hệ : 0904122296
vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng,vincom sài đồng,vincom village sài đồng,sài đồng.