Bán tập thể Thanh Xuân Bắc nhà A diện tích 56m2, TX,HN. Diện tích: 56 m2,  Sổ đỏ chính chủ. Mô tả thêm: DT 60m2, DT sổ đỏ 56m2, SĐCC. giá 2.4 tỷ. TỔNG GIÁ: 2.4 Tỷ đồng. CHI TIẾT LIÊN HỆ: Nguyễn Thanh Tùng Mobile:090 212 4996 hoặc 09.8484.6600 Tel: 04.35558756


TAB: Nhà Tập thể,Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Sổ đỏ chính chủ,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội.Nhà Tập thể,Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Sổ đỏ chính chủ,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội.Nhà Tập thể,Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Sổ đỏ chính chủ,Bán Nhà Tập thể,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân,Bán Nhà Tập thể Nhà A tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội.
Copyright: @2008 BDSQGVN.
Company: BDSQGVN.
Contact: 09.8484.6600