Megastar tây hồ,
Liên hệ ; Nguyễn Cảnh 09122 95 226
Lô c2 tòa 25 tầng 12 ,
S=85m2 , đóng 80% xây dựng đến tầng 20 ,
gốc 13,6 triệu , bao vào tên, bán 24triệu , hướng DN nhìn ra công viên hòa bình

Liên hệ ; Nguyễn Cảnh 09122 95 226