+ Chung cu xa la gia gie nhat : CT4: 37 tầng Lhe MR Thắng 0912123320
+P1003 CT4A 69,5m2 và P411 CT4B 69,5m2 giá 23.1 triệu
+P2204 CT4A 52,3m2 giá 23.2tr
+P1110 ct 4a 52,3m2 giá 23,7tr
+P3408 CT4C 67,8m2 đông nam giá 20,9tr
+P3305 CT4B 53,3m2 giá 20,5tr
+ P2112 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng DN. Thiết kế 2p ngủ, 2p wc, 1p khách, 1 bếp+ăn. Giá bán 24,7tr, giá gốc 14,79tr.. +P3301 CT4A 62,8m2 giá 21tr
0912123320 0912 123320
Tag: Chung cư Xa La, Chung cu Xa La, Chung cư giá rẻ, chung cu gia re, chung cu thu nhap thap, chung cư thu nhập thấp, vsgscu mi ni, chung cư mi ni, dự án xa la, dự án xala, du an xala, du an xala, xa la, xala, ct4 xala, ct4 xa la, chung cu ct4 xa la, chung cư ct4 xala, chung cư Xa La ct4, chung cu xa la ct4; ct5 xa la, ct4 xa la, chung cư CT5 Xa la, chung cu ct5 xa la, chung cư ct5 xala, chung cu ct5 xala, ct6 xa la, ct6 xala, ct6 xa la, chung cư xa la ct6, chung cu xala ct6, chung cu ct6 xala, chung cu ct6 xa la;