Bán BT LK giai đoạn 2 bắc an khánh hot hot 07/10/2011
Tôi hiện có một số suất ngoại giao biệt thự và liền kề tại bắc an khánh cần bán. Vui lòng liên hệ bắc an khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc
</B>LIÊN HỆ Mr CÔNG 0974 42 02 42
Liền kề 145, lk 123/m2
Liền kề 5, 129 giá 2100usd/m2. vênh 4,5 tỷ
TT 15, 146m2, giá bán 42.5tr vào 50% kí studico
TT26 ô 2, 300m2 gía 32, bao tên
LK 02, LK 03, LJ 05 giá gốc 1100usd/m2, chênh 4.5 tỷ.
khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an khánh, dự án bắc
Liền Kề 123m2 (giá gốc 55,6tr): Liền Kề 145m2</B> (giá gốc 55,6tr): Biệt Thự 252m2</B> (giá ốc 48,9tr): Biệt Thự 279m2 </B>(giá gốc 48,9tr): Biệt Thự 330m2</B> (giá gốc 48,9tr):
Biệt Thự 360m2 (giá gốc 48,9tr):
Cặp Chung cư 128m2 + Biệt thự 252m2:
Cặp Chung cư 128m2 + BT 279 m2:
Cặp Chung cư 150m2 + Biệt thự 252m2:
10. Cặp Chung cư 150m2+ Biệt thự 360m2
LIÊN HỆ 24/24
Mr CÔNG dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an
ĐT: 0974 420 242 dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an
YAHOO: nguyencongdt
EMAIL: nguyencong0389@gmail.com
------------------------
án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an khánh, dự án bắc an khánh, dự án Bắc an khánh, dự án bắc an khánh, bắc an </B>