Hàng Chân Dài Chính Thức Chào Hàng ACE
0163.9999.888Giá 25Tr
0163.8888.666Giá 25Tr
Em Ko Cao Nhưng Cũng Đủ Ngước Nhìn
097.5588666Giá 20Tr

Cả Cặp Thần Tài Lớn Fix 15Tr/Cặp
093.661.7979Giá 9Tr
093.660.7979Giá 8Tr
------::------
0979.996.995Giá 5Tr
093.665.7997Giá 1Tr
0908.889.369Giá 2Tr

Liên Hệ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/11/clip_image001.gif[/IMG]0163.9999.888

THANKS ACE ĐÃ GHÉ THĂM...!!!