Hỗ trợ bán lẻ : 09.7777.3212
Hỗ trợ Đại Lý - Cửa Hàng : 09.3237.6689
www.thegioiphukien.com.vn* Vỏ Samsung


1. Vỏ Samsung I9003 Original: xem chi tiết tại đây
2.
Vỏ Samsung S5830 Original: Xem chi tiết tại đây
3.
Vỏ Samsung Galaxy Tab P7500 Original : Chi tiết SP xem tại đây
4.
Vỏ Samsung Galaxy Tab P7500 Original: Chi tiết SP xem tại đây
5.
Vỏ Samsung S5260 Original : Chi tiết SP tại đây
6.
:Vỏ Samsung Wave 575 white Original: Chi tiết SP xem tại đây
7.
:Vỏ Samsung Wave 575 Black Original: Chi tiết SP xem tại đây
8 :
Vỏ Samsung Wave 575 Original :Chi tiết SP xem tại đây
9 :
Vỏ Samsung I5801 Original : Chi tiết SP xem tại đây
10 : Vỏ Samsung I5500 Original : Chi tiết SP xem tại đây
11:
Vỏ Samsung S7233 Original: Chi tiết SP xem tại đây
12 :
Vỏ Samsung S2652W Original : Chi tiết SP xem tại đây
13 :
Vỏ Samsung S5620 Original : Chi tiết SP xem tại đây
14 :
Vỏ Samsung S5560 Original : Chi tiết SP xem tại đây
15:
Vỏ Samsung S5570 Original : Chi tiết SP xem tại đây
16:
Vỏ SamSung S5233 Original : Chi tiết SP xem tại đây
17:
:Vỏ Samsung S5200 Original : Chi tiết SP xem tại đây
18: Vỏ Samsung S3850 Original : Chi tiết SP xem tại đây
19:
Vỏ Samsung S3635 Original: Chi tiết SP xem tại đây
20:
Vỏ Samsung S3653 black Original : Chi tiết SP xem tại đây
21 :
Vỏ Samsung S3600 Original : Chi tiết SP xem tại đây
22 :
Vỏ Samsung S3500 Black Original : Chi tiết SP xem tại đây
23 :
:Vỏ Samsung S3370 Original : Chi tiết SP xem tại đây
24 :
Vỏ Samsung S3350 Original : Chi tiết SP xem tại đây
25 :
Vỏ Samsung B3410 Original : Chi tiết SP xem tại đây
26 :
Vỏ Samsung B3210 white Original : Chi tiết SP xem tại đây
27 :
Vỏ Samsung C3510 black Original : Chi tiết SP xem tại đây
28 :
Vỏ Samsung C3510 Original : Chi tiết SP xem tại đây
29 :
Vỏ Samsung C3303K Black Original : Chi tiết SP xem tại đây
30 :
Vỏ Samsung C3303K Original : Chi tiết SP xem tại đây
31 :
Vỏ Samsung C3222 white Original : Chi tiết SP xem tại đây
32 :
Vỏ Samsung C3200 Black Original : Chi tiết SP xem tại đây
33 :
Vỏ Samsung C3053 Black Original : Chi tiết SP xem tại đây
34 :
Vỏ Samsung C3010 Original : Chi tiết SP xem tại đây
35 :
Vỏ Samsung E1080 Original : Chi tiết SP xem tại đây
36 :
Vỏ Samsung E3210 Black Original : Chi tiết SP xem tại đây
37 :
Vỏ Samsung E2510 Đen Original : Chi tiết SP xem tại đây
38 :
Vỏ Samsung E2120 Original : Chi tiết SP xem tại đây
39 :
Vỏ Samsung E1100 Original : Chi tiết SP xem tại đây
40 :
Vỏ Samsung Galaxy Tab - GT -P1000 Original : Chi tiết SP xem tại đây
41 :
Vỏ SamSung S8000 Original : Chi tiết SP xem tại đây
42 :
Vỏ SamSung I900 Original : Chi tiết SP xem tại đây
43 :
Vỏ SamSung F480 Original : Chi tiết SP xem tại đây


* Pin Samsung


1. Pin DLC Samsung I9003 ( Galaxy SL ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Pin Samsung I8700/I8910 - EB504465 : Chi tiết sp xem tại đây
3. Pin DLC Samsung I9020 ( Nexus One : Chi tiết sp xem tại đây
4. Pin DLC Samsung i997 Infuse 4G : Chi tiết sp xem tại đây
5. Pin DLC Samsung I9100 - Galaxy S II : Chi tiết sp xem tại đây
6. Pin DLC Samsung I9020 - Nexus One S : Chi tiết sp xem tại đây
7. Pin DLC SamSung Galaxy Ace - S5830 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Pin DLC SamSung Galaxy S II - I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Pin Backup Galaxy tab P1000 2800mAh : Chi tiết sp xem tại đây
10. Pin Samsung Galaxy mini Original : Chi tiết sp xem tại đây
11. Pin DLC Samsung i500 3000mAh : Chi tiết sp xem tại đây
12. Pin Samsung F490 original : Chi tiết sp xem tại đây
13. Pin DLC BMAX J600 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Pin Samsung S5233 Original : Chi tiết sp xem tại đây
15. Pin SamSung I900 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Pin SamSung F480 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Pin SamSung G808 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Pin Samsung I8910 : Chi tiết sp xem tại đây
19. Pin Samsung D880 : Chi tiết sp xem tại đây
20. Pin Samsung I9000 - G7 original : Chi tiết sp xem tại đây
21. Pin Samsung Original AB653850CU : Chi tiết sp xem tại đây
22. Pin Samsung Original EB504465 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Pin Samsung Original AB474350BU : Chi tiết sp xem tại đây
24. Pin Samsung X200 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Pin Samsung U700 : Chi tiết sp xem tại đây
26. Pin Samsung U600 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Pin Samsung S5230 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Pin Samsung J600 : Chi tiết sp xem tại đây
29. Pin Samsung I8190 : Chi tiết sp xem tại đây
30. Pin Samsung F490 : Chi tiết sp xem tại đây


* Pin DLC Samsung

1. Pin KCM Samsung I9000/I9003 : Chi tiết sp xem tại đây
2. Pin KCM Samsung i997 : Chi tiết sp xem tại đây
3. Pin KCM Samsung i9100 : Chi tiết sp xem tại đây
4. Pin DLC Samsung i500 3000mAh : Chi tiết sp xem tại đây
5. Pin DLC KCM G608 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Pin DLC Samsung M880/F700/F708 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Pin DLC Samsung G808/G800 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Pin DLC SS i8520 Galaxy Beam- 1800mAh : Chi tiết sp xem tại đây
9. Pin DLC SS i9000 - 1500mAh : Chi tiết sp xem tại đây
10. Pin DLC SS S8500 Wave : Chi tiết sp xem tại đây
11. Pin DLC SS I9000 - 3000mAh : Chi tiết sp xem tại đây
12. Pin DLC Samsung KCM I908 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Pin DLC Samsung KCM X828 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Pin DLC Samsung KCM I8910 : Chi tiết sp xem tại đây
15. Pin DLC Samsung KCM I458 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Pin DLC Samsung KCM D808 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Pin DLC Samsung KCM U700 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Pin DLC Samsung KCM M608 : Chi tiết sp xem tại đây
19. Pin DLC Samsung KCM D528 : Chi tiết sp xem tại đây
20. Pin DLC Samsung KCM F480 : Chi tiết sp xem tại đây
21. Pin DLC Samsung KCM D848 : Chi tiết sp xem tại đây
22. Pin DLC Samsung KCM U908 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Pin DLC Samsung KCM U708 : Chi tiết sp xem tại đây
24. Pin DLC Samsung KCM U708 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Pin DLC Samsung KCM M608 : Chi tiết sp xem tại đây
26. Pin DLC Samsung KCM D528 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Pin DLC Samsung KCM D808 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Pin DLC Samsung KCM X828 : Chi tiết sp xem tại đây
29. Pin DLC Samsung KCM W629 : Chi tiết sp xem tại đây


* Pin DLC Bmax Samsung

1. Pin DLC BMAX D820 : Chi tiết sp xem tại đây
2. Pin DLC BMAX S3600 : Chi tiết sp xem tại đây
3. Pin DLC BMAX J600 : Chi tiết sp xem tại đây
4. Pin DLC BMAX E2510 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Pin DLC BMAX KE970 : Chi tiết sp xem tại đây


* Tai nghe Samsung

1. Loa Samsung ASP-700 Original : Chi tiết sp xem tại đây
2. Tai nghe Samsung chân 3.5mm original : Chi tiết sp xem tại đây
3. Tai nghe Samsung chân micro original : Chi tiết sp xem tại đây
4. Tai nghe Samsung chân 3.5mm original ( full box ) : Chi tiết sp xem tại đây
5. Tai nghe Samsung chân micro original ( Full box ) : Chi tiết sp xem tại đây
6. Tai nghe Samsung chân dẹt nhỏ original : Chi tiết sp xem tại đây
7. Tai nghe Samsung chân I900 original ( full box ) : Chi tiết sp xem tại đây
8. Tai nghe SamSung I900 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Tai nghe SamSung chân dẹt nhỏ : Chi tiết sp xem tại đây

* Sạc - Dock sạc Samsung

1. Sạc capdase oto P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
2. Dock sạc Samsung Galaxy Tab ( P1000 ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Dock sạc pin Samsung S5830 : Chi tiết sp xem tại đây
4. Dock sạc pin Samsung I997 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Dock sạc pin Samsung I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Dock sạc Pin Samsung I9000 with charge : Chi tiết sp xem tại đây
7. Dock sạc HTC Desire HD ( Máy + Pin ) : Chi tiết sp xem tại đây
8. Power Station IPAD2/IPAD/IPHONE/PDA/Tablet PC : Chi tiết sp xem tại đây
9. Pin Backup Galaxy tab P1000 2800mAh : Chi tiết sp xem tại đây
10. Sạc oto Samsung Galaxy tab ( P1000 ) : Chi tiết sp xem tại đây
11. Sạc pin đa năng 360 Yabao : Chi tiết sp xem tại đây
12. Dock sạc pin Samsung I9000 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Củ sạc Samsung Galaxy tab (P1000) Original : Chi tiết sp xem tại đây
14. Dock sạc pin Samsung i8910/B730 : Chi tiết sp xem tại đây
15. USB Power station 5000mAh for Iphone/PDA : Chi tiết sp xem tại đây
16. Portable Power Station 2000mAh : Chi tiết sp xem tại đây
17. USB Power station 5000mAh for Ipad/Iphone/PDA : Chi tiết sp xem tại đây
18. Sạc Samsung I9000 chân Micro Original : Chi tiết sp xem tại đây
19. Sạc Samsung chân Micro Original : Chi tiết sp xem tại đây
20. Sạc Samsung I900 Original : Chi tiết sp xem tại đây
21. Sạc Samsung chân micro Original : Chi tiết sp xem tại đây
22. Sạc oto Samsung chân micro original : Chi tiết sp xem tại đây
23. Sạc oto Samsung chân dẹt to original : Chi tiết sp xem tại đây
24. Sạc đa năng ABS : Chi tiết sp xem tại đây
25. Sạc Samsung chân micro : Chi tiết sp xem tại đây
26. Sạc Samsung chân dẹt to : Chi tiết sp xem tại đây
27. Sạc SamSung chân dẹt nhỏ : Chi tiết sp xem tại đây


* Cáp Samsung

1. Cáp TV out Samsung P1000 Original : Chi tiết sp xem tại đây
2. Giắc chuyển Micro - Usb ( OTG ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Cáp TV Out Samsung P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
4. Cáp TV Out Samsung I9000 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Cáp TV out Samsung Galaxy tab ( P1000 ) Original : Chi tiết sp xem tại đây
6. Cáp usb Galaxy tab : Chi tiết sp xem tại đây
7. Cáp usb Galaxy tab original : Chi tiết sp xem tại đây
8. Samsung TV-Out Cable I900 Original : Chi tiết sp xem tại đây
9. Samsung TV-Out Cable I8000 Original : Chi tiết sp xem tại đây
10. Cáp USB Samsung chân micro original : Chi tiết sp xem tại đây
11. Cáp USB Samsung chân dẹt to original : Chi tiết sp xem tại đây
12. Cáp USB Samsung chân dẹt nhỏ original : Chi tiết sp xem tại đây
13. Cable USB SamSung : Chi tiết sp xem tại đây
14. Cable USB SamSung : Chi tiết sp xem tại đây
15. Cable USB SamSung : Chi tiết sp xem tại đây

* Bao da Samsung

1. Hard Plastic Case for Samsung i9100 ( Galaxy S2 ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Silicon Samsung P7500 (Galaxy Tab 10.1 ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Bao da Samsung S5233 Original : Chi tiết sp xem tại đây
4. Bao da Samsung No.07 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Bao da Samsung No.06 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Bao da Samsung No.05 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Bao da Samsung No.04 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Bao da Samsung No.03 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Bao da Samsung No.02 : Chi tiết sp xem tại đây
10. Bao da Samsung No.01 : Chi tiết sp xem tại đây
11. Car Holder Iphone/Nokia/HTC/Samsung : Chi tiết sp xem tại đây
12. Capdase Silicon Samsung P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Bao da Capdase P1000 ( GT-P1000 ) No.4 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Bao da Capdase P1000 ( GT-P1000 ) No.4 : Chi tiết sp xem tại đây
15. Bàn phím Bluetooth Samsung GT-P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Capdase Case Protective Portfolio for P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Bao da Capdase GT-P1000 No.4 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Capdase Silicon Samsung Galaxy S2 - I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
19. Capdase Silicon Samsung I9020 : Chi tiết sp xem tại đây
20. Capdase Silicon Samsung I9003 : Chi tiết sp xem tại đây
21. Silicon Galaxy Tab ( P1000 ) : Chi tiết sp xem tại đây
22. Bao da Galaxy Tab ( GT - P1000 ) No.3 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Bao da Galaxy Tab ( GT - P1000 ) No.2 : Chi tiết sp xem tại đây
24. Bao da Galaxy Tab ( GT - P1000 ) No.1 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Car Holder Galaxy tab - P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
26. Bao da Samsung I9000 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Bao da Samsung I900 : Chi tiết sp xem tại đây
28. :Bao da Samsung P1000 ( Galaxy Tab ) theo máy : Chi tiết sp xem tại đây
29. Bao da P1000 ( Galaxy Tab ) : Chi tiết sp xem tại đây
30. Bao da Samsung P1000 ( Galaxy Tab ) : Chi tiết sp xem tại đây
31. Bao da Samsung Galaxy tab các màu : Chi tiết sp xem tại đây
32. Bao da Rock Apollo1 : Chi tiết sp xem tại đây
33. Capdase Silicon i9000 : Chi tiết sp xem tại đây
34. Ốp sau galaxy tab P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
35. Bao da SS 8003 : Chi tiết sp xem tại đây
36. Bao da SS 3650 : Chi tiết sp xem tại đây
37. Bao da SS 980 : Chi tiết sp xem tại đây
38. Bao da SS 5233 : Chi tiết sp xem tại đây
39. Bao da SS 3653 : Chi tiết sp xem tại đây

* Tấm dán Samsung

1. Tấm dán Imak Samsung i90000 ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Tấm dán Imak Samsung P1000 ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Tấm dán Imak Samsung S5230c ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
4. Tấm dán Rinco Samsung S5750 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Tấm dán Rinco Samsung galaxy Gio - S5660 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Tấm dán Samsung galaxy SL - I9003 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Tấm dán Samsung Wave S7233 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy S2 -I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Tấm dán Rinco Samsung infuse 4G - I997 : Chi tiết sp xem tại đây
10. Tấm dán Rinco Samsung I9020 : Chi tiết sp xem tại đây
11. Tấm dán Galaxy tab P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
12. Tấm dán Rinco Sámung S8530 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Tấm dán Rinco Samsung S8003 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Tấm dán Rinco Samsung i9000 : Chi tiết sp xem tại đây
15. Tấm dán Rinco Samsung i5800 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy 3 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Tấm dán Rinco Samsung B5722 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Tấm dán Rinco Samsung B3310 : Chi tiết sp xem tại đây
19. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy : Chi tiết sp xem tại đây
20. Tấm dán Rinco Samsung S3370 : Chi tiết sp xem tại đây
21. Tấm dán Rinco Samsung S8500 Wave : Chi tiết sp xem tại đây
22. Tấm dán Rinco Samsung I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Tấm dán Rinco Samsung I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
24. Tấm dán Rinco Samsung I920 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Tấm dán Rinco Samsung I5700 : Chi tiết sp xem tại đây
26. Tấm dán Rinco Samsung S5628 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Tấm dán Rinco Samsung S5628 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Tấm dán Rinco Samsung S5560 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Tấm dán Rinco Samsung B5310 : Chi tiết sp xem tại đây
29. Tấm dán Rinco Samsung B3410 : Chi tiết sp xem tại đây
30. Tấm dán Rinco Samsung D988 : Chi tiết sp xem tại đây
32. Tấm dán Rinco samsung D980 : Chi tiết sp xem tại đây
33. Tấm dán Rinco I908 : Chi tiết sp xem tại đây
34. Tấm dán Rinco I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
35. Tấm dán Rinco I900 : Chi tiết sp xem tại đây
36. Tấm dán Rinco S3650 : Chi tiết sp xem tại đây
37. Tấm dán Rinco S7330 : Chi tiết sp xem tại đây
38. Tấm dán Rinco S5233 : Chi tiết sp xem tại đây
39. Tấm dán Rinco D980 : Chi tiết sp xem tại đây
40. Tấm dán Rinco F490 : Chi tiết sp xem tại đây
41. Tấm dán Rinco F480 : Chi tiết sp xem tại đây


* Mô hình máy Samsung

1. Mô hình Samsung P7500 : Chi tiết sp xem tại đây
2. Mô hình SAMSUNG Galaxy S2 - I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
3. Mô hình SAMSUNG Galaxy SL - I9003 : Chi tiết sp xem tại đây
4. Mô hinh SAMSUNG Nexus S - I9020 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Mô hình SAMSUNG Galaxy Tab ( P1000 ) : Chi tiết sp xem tại đây
6. Mô hình Samsung Galaxy tab : Chi tiết sp xem tại đây

* Linh kiện Samsung

1. Cảm ứng Samsung I8320 Original : Chi tiết sp xem tại đây
2. Cảm ứng Samsung B3410 - OEM : Chi tiết sp xem tại đây
3. Màn hình Samsung i8320 Original : Chi tiết sp xem tại đây
4. Màn hình Samsung I900 Original : Chi tiết sp xem tại đây
5. Màn hình + cảm ứng Samsung I9100 Original : Chi tiết sp xem tại đây
6. Màn hình + cảm ứng Samsung I9003 Original : Chi tiết sp xem tại đây
7. Cảm ứng Samsung S5830 Original : Chi tiết sp xem tại đây
8. Màn hình Samsung Galaxy Tab P1000 ( GT-P1000 ) : Chi tiết sp xem tại đây
9. Cảm ứng Samsung Galaxy Tab P1000 Original : Chi tiết sp xem tại đây
10. Màn hình + cảm ứng SS I9000 cty ( Full ) : Chi tiết sp xem tại đây
11. Màn hình + cảm ứng SS T959 cty ( Full ) : Chi tiết sp xem tại đây
12. LCD Samsung S5233/5230 : Chi tiết sp xem tại đây
13. LCD Samsung F480 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Cảm ứng SS S5233/S5230 - Original : Chi tiết sp xem tại đây
15. Cảm ứng SS S5233/S5230 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Cảm ứng SS F480 - Original : Chi tiết sp xem tại đây
17. Cảm ứng SS F490 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Cảm ứng SS I900/I908 - Original : Chi tiết sp xem tại đây

Thế Giới Phụ Kiện

- Showroom 1: Số 7 Đội Nhân - Ba Đình - HN
Tel: 04.6650.6652

- Showroom 2 : 109-B3 Vĩnh Hồ - Đống Đa - HN
Tel:
04.6682.9192

- Showroom 3 : Số 2 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - HN
Tel: 04.6682.2122

Hotline: 09.7777.3212
Hỗ trợ Đại Lý - Cửa Hàng : 09.3237.6689