Hỗ trợ bán lẻ : 09.7777.3212
Hỗ trợ Đại Lý - Cửa Hàng : 09.3237.6689
www.thegioiphukien.com.vn

* TẤM DÁN NOKIA RINCO

1. Tấm dán Imak Nokia N8 ( Full Body ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Tấm dán Imak Nokia C7 ( Full Body ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Tấm dán Imak Nokia C6 ( Full Body ) : Chi tiết sp xem tại đây
4. Tấm dán Imak Nokia X6 ( Full Body ) : Chi tiết sp xem tại đây
5. Tấm dán Imak Nokia E72 ( Full Body ) : Chi tiết sp xem tại đây
6. Tấm dán Nokia E6 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Tấm dán Rinco Nokia X7 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Tấm dán Rinco Nokia E7 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Tấm dán Rinco Nokia C5-03 : Chi tiết sp xem tại đây
10. Tấm dán Rinco Nokia X3-01 : Chi tiết sp xem tại đây
11. Tấm dán Rinco Nokia C6-01 : Chi tiết sp xem tại đây
12. Tấm dán Rinco Nokia C7 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Tấm dán lưng Nokia E72 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Tấm dán lưng Nokia E71 : Chi tiết sp xem tại đây
15. Tấm dán Rinco Nokia X5 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Tấm dán Rinco Nokia E5 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Tấm dán Rinco Nokia C6 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Tấm dán Rinco Nokia 8800arte : Chi tiết sp xem tại đây
19. Tấm dán Rinco Nokia 6700c : Chi tiết sp xem tại đây
20. Tấm dán Rinco Nokia 8800 SE : Chi tiết sp xem tại đây
21. Tấm dán Rinco Nokia X2 : Chi tiết sp xem tại đây
22. Tấm dán Rinco Nokia C3 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Tấm dán Rinco Nokia C5 : Chi tiết sp xem tại đây
24. Tấm dán Rinco Nokia N8 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Tấm dán Rinco N97 mini : Chi tiết sp xem tại đây
26. Tấm dán Rinco N900 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Tấm dán Rinco X6 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Tấm dán Rinco X3 : Chi tiết sp xem tại đây
29. Tấm dán Rinco E90 : Chi tiết sp xem tại đây
30. Tấm dán Rinco E75 : Chi tiết sp xem tại đây
31. Tấm dán Rinco E72 : Chi tiết sp xem tại đây
32. Tấm dán Rinco E71 : Chi tiết sp xem tại đây
33. Tấm dán Rinco E66 : Chi tiết sp xem tại đây
34. Tấm dán Rinco E63 : Chi tiết sp xem tại đây
35. Tấm dán Rinco E61,E61i : Chi tiết sp xem tại đây
36. Tấm dán Rinco E52 : Chi tiết sp xem tại đây
37. Tấm dán Rinco N97,N97mini : Chi tiết sp xem tại đây
38. Tấm dán Rinco E51 : Chi tiết sp xem tại đây
39. Tấm dán Rinco N95 : Chi tiết sp xem tại đây
40. Tấm dán Rinco N82 : Chi tiết sp xem tại đây
41. Tấm dán Rinco N81 : Chi tiết sp xem tại đây
42. Tấm dán Rinco N86 : Chi tiết sp xem tại đây
43. Tấm dán Rinco N85 : Chi tiết sp xem tại đây
44. Tấm dán Rinco N78 : Chi tiết sp xem tại đây
45. Tấm dán Rinco N79 : Chi tiết sp xem tại đây
46. Tấm dán Rinco 5800 : Chi tiết sp xem tại đây
47. Tấm dán Rinco 5230 : Chi tiết sp xem tại đây
48. Tấm dán Rinco 5530 : Chi tiết sp xem tại đây

* TẤM DÁN SAMSUNG RINCO

1. Tấm dán Imak Samsung i90000 ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Tấm dán Imak Samsung P1000 ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Tấm dán Imak Samsung S5230c ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
4. Tấm dán Rinco Samsung S5750 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Tấm dán Rinco Samsung galaxy Gio - S5660 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Tấm dán Samsung galaxy SL - I9003 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Tấm dán Samsung Wave S7233 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy S2 -I9100 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Tấm dán Rinco Samsung infuse 4G - I997 : Chi tiết sp xem tại đây
10. Tấm dán Rinco Samsung I9020 : Chi tiết sp xem tại đây
11. Tấm dán Galaxy tab P1000 : Chi tiết sp xem tại đây
12. Tấm dán Rinco Sámung S8530 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Tấm dán Rinco Samsung S8003 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Tấm dán Rinco Samsung i9000 : Chi tiết sp xem tại đây
15. Tấm dán Rinco Samsung i5800 : Chi tiết sp xem tại đây
16. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy 3 : Chi tiết sp xem tại đây
17. Tấm dán Rinco Samsung B5722 : Chi tiết sp xem tại đây
18. Tấm dán Rinco Samsung B3310 : Chi tiết sp xem tại đây
19. Tấm dán Rinco Samsung Galaxy : Chi tiết sp xem tại đây
20. Tấm dán Rinco Samsung S3370 : Chi tiết sp xem tại đây
21. Tấm dán Rinco Samsung S8500 Wave : Chi tiết sp xem tại đây
22. Tấm dán Rinco Samsung I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
23. Tấm dán Rinco Samsung I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
24. Tấm dán Rinco Samsung I920 : Chi tiết sp xem tại đây
25. Tấm dán Rinco Samsung I5700 : Chi tiết sp xem tại đây
26. Tấm dán Rinco Samsung S5628 : Chi tiết sp xem tại đây
27. Tấm dán Rinco Samsung S5628 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Tấm dán Rinco Samsung S5560 : Chi tiết sp xem tại đây
28. Tấm dán Rinco Samsung B5310 : Chi tiết sp xem tại đây
29. Tấm dán Rinco Samsung B3410 : Chi tiết sp xem tại đây
30. Tấm dán Rinco Samsung D988 : Chi tiết sp xem tại đây
32. Tấm dán Rinco samsung D980 : Chi tiết sp xem tại đây
33. Tấm dán Rinco I908 : Chi tiết sp xem tại đây
34. Tấm dán Rinco I8000 : Chi tiết sp xem tại đây
35. Tấm dán Rinco I900 : Chi tiết sp xem tại đây
36. Tấm dán Rinco S3650 : Chi tiết sp xem tại đây
37. Tấm dán Rinco S7330 : Chi tiết sp xem tại đây
38. Tấm dán Rinco S5233 : Chi tiết sp xem tại đây
39. Tấm dán Rinco D980 : Chi tiết sp xem tại đây
40. Tấm dán Rinco F490 : Chi tiết sp xem tại đây
41. Tấm dán Rinco F480 : Chi tiết sp xem tại đây

* Tấm dán Sony Ericsion RINCO

1. Tấm dán Imak Sony Arc - LT15i ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
2. Tấm dán Imak Sony X10 ( Full body ) : Chi tiết sp xem tại đây
3. Tấm dán Rinco Sonyericsson Arc - LT15i : Chi tiết sp xem tại đây
4. Tấm dán Rinco Sonyericsson Vivaz pro U8 : Chi tiết sp xem tại đây
5. Tấm dán Rinco Sonyericsson Aino U10 : Chi tiết sp xem tại đây
6. Tấm dán Rinco Sonyericsson X2 : Chi tiết sp xem tại đây
7. Tấm dán Rinco dopod U1000 : Chi tiết sp xem tại đây
8. Tấm dán Rinco Sonyericsson X10 : Chi tiết sp xem tại đây
9. Tấm dán Rinco Sonyericsson Satio : Chi tiết sp xem tại đây
10. Tấm dán màn hình Rinco Sonyericsson Yari : Chi tiết sp xem tại đây
11. :Tấm dán Rinco Sonyericsson Aino : Chi tiết sp xem tại đây
12. Tấm dán Rinco Sonyericsson W350 : Chi tiết sp xem tại đây
13. Tấm dán Rinco G705 : Chi tiết sp xem tại đây
14. Tấm dán Rinco P990i : Chi tiết sp xem tại đây
15. Tấm dán Rinco X1 : Chi tiết sp xem tại đây


* Tấm dán Blackberry Rinco

1:Tấm dán Rinco Blackbeery 9800:xem chi tiết Sp tại đây
2:Tấm dán Rinco Blackberry Tour 9630:xem chi tiết Sp tại đây
3:Tấm dán Rinco BB 8520:xem chi tiết Sp tại đây
4:Tấm dán Rinco BB 8700:xem chi tiết Sp tại đây
5:Tấm dán Rinco BB 8120:xem chi tiết Sp xem tại đây
6:Tấm dán Rinco Bold 9700:xem chi tiết Sp tại đây
7:Tấm dán Rinco 8900:xem chi tiết Sp tại đây
8:Tấm dán Rinco 9500:xem chi tiết Sp tại đây
9:Tấm dán Rinco bold 9000:xem chi tiết Sp tại đây
10:Tấm dán Rinco BB 88XX:xem chi tiết Sp tại đây
11:Tấm dán Rinco 83XX:xem chi tiết Sp tại đây
12:Tấm dán Rinco 81XX:xem chi tiết Sp tại đây

Thế Giới Phụ Kiện

- Showroom 1: Số 7 Đội Nhân - Ba Đình - HN
Tel: 04.6650.6652

- Showroom 2 : 109-B3 Vĩnh Hồ - Đống Đa - HN
Tel:
04.6682.9192

- Showroom 3 : Số 2 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - HN
Tel: 04.6682.2122

Hotline: 09.7777.3212
Hỗ trợ Đại Lý - Cửa Hàng : 09.3237.6689