Chung cư C14 Bộ công an
Bánchung cư C14 bộ công an giá hấp dẫn
Tầng 12,căn16,S=73,6m2,giá 27tr/m2
Tầng 15,căn8,S=82,5m2,giá 28tr/m2
Tầng 29,căn10,S=106m2,giá 26tr/m2
Căn11,S=105m2,giá 26 tr/m2
Căn12,S=134m2,giá 25r/m2
LH : 094 990 7367