Vui lòng lien hệ nhà cung cấp : Phan Nhan Corp 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 38722 777 Email:sales_pn@phannhan.vn Web: www.loaamtran.vn
Nhà phân phối cable tín hiệu âm thanh chống nhiễu 2Cx1.5MM dùng an toàn trong hệ thống âm thanh thông báo tòa nhà, văn phòng.....
Vui lòng xem chi tiết tại: http://loaamtran.vn/vi/phu-kien-am-t...-2cx155mm.html

Vui lòng lien hệ nhà cung cấp : Phan Nhan Corp 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 626 12 106 Email:sales_pn@phannhan.vn Web: www.loaamtran.vn