Mới xách về 1 em Dell Latitude E4200 new 98% siêu mỏng siêu nhẹ chỉ nặng 0,8Kg không có đối thủ cạnh tranh chạy cực nhanh với SSD 64G.
Máy mỏng như cuốn tập.


-Intel® Core™2 U9400 1.4Ghz(2*1.4GHz)
-DDR3 2Ghz
-Vga Intel 4500
-SSD 64G
-Wireless
-12.1" Wide XGA TFT chống chói
-Pin 4H
Windows 7 Pro
Nang 0,8KG
BH World Wide 2012
Giá 9TR8(Fix)

Phone : 0906 99 77 05