Bán chung cư CT5 xa la giá rẻ
Gia đình chúng tôi đang cần bán CHCC CT5 Xala
P28-02, dt 72.9, 2N/2P
BC TN, gốc 16.7 gia 21 bao tên
Đóng 60%, chuẩn bị xây xong thô
Liên hệ : 0904765873


Chung cu xala, ct5 xala, chung cu xala, ct5 xala, chung cu xala, ct5 xala,
Xala, ct5 xala, chung cu xala, ct5 xala, chung cu xala, ct5 xala