BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 32/ ĐHTT
V/v: Tuyển sinh cử nhân điều dưỡng Hà Nôi, ngày 22 tháng 3 năm 2011
hệ vừa làm vừa học năm 2011
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2011
Kính gửi: - Các sở y tế
- Các bệnh viện trung ương/ tỉnh/ thành phố
- Các phòng y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện quận / huyện/ thị xã
- Các bệnh viện ngành
- Các trường Cao đẳng, Trung cấp Y dược
- Căn cứ quyết định số 06/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức liên thông vừa làm vừa học.
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Thành Tây được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh Đại học Điều Dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học:
1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng
2. Trình độ: Cử nhân đại học
3. Đối tượng:
- Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng/ Hộ sinh
- Có thời gian công tác 1 năm đối với người có bằng tốt nghiệp từ loại khá trở lên và 2 năm đối với các đối tượng còn lại.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại thông tư liên Bộ Y tế- Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
5. Môn thi tuyển:
- Giải phẫu – Sinh lý
- Chăm sóc Sức khỏe người lớn, trẻ em.
6. Thời gian học: 1.5 năm
7. Học phí: 1.500.000đ/ tháng (10/ tháng/ năm)
8. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Thành Tây
9. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:
- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng/ Hộ sinh (bản sao)
- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh chân dung cỡ 4x6, chụp trong phòng 6 tháng gần đây.
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)
- 2 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.
10. Lệ phí: 710.000đ/ thí sinh (bao gồm hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi, tổ chức thi và chấm thi).
11. Địa chỉ liên hệ: Phòng 105A, nhà B, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Mai Dịch, Cầu giấy ,Hà nội. ĐT: 04.66748375 - 0902196648 (C. Hương) - 0935791989 ( C Trang )