TẬP ĐOÀN ĐIIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------- ----------------------
Số 859/TB-ĐHĐL Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hệ chính quy
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch đào tạo năm 2011 của trường Đại học Điện lực .
Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hệ chính quy khóa 2011 - 2014, lớp học đặt tại trường Trung cấp Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội.
I. Chỉ tiêu đào tạo:
TT
Chuyên ngành
Loại hình đào tạo
Chỉ tiêu
Thời gian đào tạo
1
Kế toán
Chính quy
80
2,5 năm
II. Đối tượng tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyện nghiệp chuyên ngành Kế toán phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo mới được dự thi.
Thí sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyện nghiệp cùng khối ngành nhưng không phải chuyên ngành Kế toán phải học chuyển đổi bổ sung một số môn học trước khi dự thi.
III. Địa điểm đặt lớp học: Trường Trung cấp Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội.
IV. Hồ sơ đăng ký:
1. Phiếu đăng ký dự thi liên thông của Đại học Điện lực.
2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.
3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ TCCN.
4. 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
5. Các giấy tờ ưu tiên nếu có (chỉ để xét ưu tiên khi thi tuyển).
V. Tổ chức thi:
- Lệ phí tuyển sinh : 250.000/ 1 thí sinh (không bao gồm tiền ôn thi đầu vào). Nộp lệ phí thi tuyển sinh khii nộp hồ sơ.
- Bán và thu hồ sơ tại Trường Trung cấp Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội.
- Nhận hồ sơ đăng ký từ 25/5/2011. Dự kiến tổ chức ôn tập vào cuối tháng 8/ 2011.
- Thi 3 môn: Toán, Vật lý và Cơ sở ngành. Đề cương ôn thi xem trên website: www.epu.edu.vn.
- Ngày thi: Dự kiến vào tháng 9 năm 2011 tại Trường Trung cấp Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng 105A, nhà B, Trường Đại học sân khấu Điện ảnh, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 0165 5377 229( C. Dung) 0935791989 ( C trang )

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- TC CN &NVTH HN
- Lưu : VT, ĐT

PGS.TS Đàm Xuân Hiệp