QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
Mục tiêu:
Đối với một quản đốc phân xưởng, sự vận hành của cả xưởng sản xuất chính là “sự sống còn” của toàn bộ tập thể nhân viên làm việc tại xưởng sản xuất đó. Chính vì thế với vị trí là một quản đốc phân xưởng họ phải có đầy đủ những kiến thức về tổ chức các kế hoạch sản xuầt, họ là người kiểm soát và quản lý toàn bộ dây chuyền, ngoài ra cũng chính họ là người thực hiện các kế hoạch đó.
Phụ trách một phân xưởng tốt, điều đó đồng nghĩa với một quản lý giỏi. Một quản lý giỏi, chính là người có thể đảm nhiệm và vận hành tốt “guồng máy” trong hệ thống làm việc. Sẽ không quá khó khăn khi sếp trên đánh giá về một quản đốc giỏi chính là khả năng tạo ra năng suất làm việc tốt nhất bên cạnh một đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết cống hiến cho công việc mà người quản đốc phân xưởng đang quản lý. Chính những yếu tố đánh giá đó đã nâng tầm quan trọng của vị trí quản đốc.
Bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm thực tế qua những trao đổi với các học viên trong khóa để cùng giải quyết những thắc mắc trong chính doanh nghiệp bạn đang làm việc. Nhưng hơn hết chính là những kiến thức mà MTC chúng tôi tâm huyết gởi vào bài giảng cho khoá học “Quản Đốc Phân Xưởng” sẽ giúp bạn có thêm nền tảng vững vàng trong công tác chuyên môn.
Sau khóa học, học viên có thể:
- Các khái niệm về tổ chức sản xuất, nhận rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động sản xuất.
- Học viên có phương pháp lập kế hoạch sản xuất, cũng như kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.
- Học viên sẽ ứng dụng được các kiến thức cơ bản về quản lý năng suất và chất lượng vào thực tế ở đơn vị cơ sở, đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng. Các biện pháp nhằm phát hiện và loại trừ các lãng phí cũng được giới thiệu nhằm giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Ngoài ra học viên còn được trang bị một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực làm việc cho nhân viên. Xây dựng được tiêu chí đánh giá và định mức kết qủa từng công việc.
Học viên:
o Quản đốc phân xưởng
o Cán bộ quản lý liên quan đến sản xuất
Phương pháp đào tạo:
§ Khóa học được triển khai trên việc hoạt động nhóm trong suốt quá trình học
§ Thực hành 60% và 40% theo thuyết giảng những lý thuyết căn bản.
§ Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với giảng viên và thảo luận với các học viên trong nhóm
§ Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, các học viên có cơ hội để tìm ra giải pháp thực tế trong công việc
Nội dung chương trình: (Thời lượng: 12 Buổi)
Phần 1: Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của Doanh nghiệp.
1. Thế nào là một tổ chức sản xuất là gì? Xác định các yếu tố cấu thành một tổ chức và các điều kiện cần để một tổ chức hoạt động hiệu quả.
2. Mối quan hệ giữa Phân xưởng SX và các bộ phận trong doanh nghiệp để tăng hiệu quả trong quản lý. .
3. Vai trò, nhiệm vụ của người Quản đốc phân xưởng trong doanh nghiệp.
4. Các phẩm chất, kỹ năng cần thiết để là một người Quản đốc phân xưởng thành công.
Phần 2: Công tác hoạch định và kiểm tra trong sản xuất.
A. Hoạch định
1. Người quản lý với các nguồn lực đầu vào: Quản lý 4M - quản lý, xác định đánh giá đúng chất lượng trên nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu thông qua việc sử dụng công cụ SWOT.
2. Xác định, phân tích công việc
- Xác định công việc của bộ phận mình đang đảm trách.
- Thực hiện phân tích công việc thông qua việc thiết kế bản mô tả công việc.
- Bố trí công việc hiệu quả dựa vào đội ngũ nhân viên đã có nhằm sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.
3. Lập kế hoạch sản xuất.
- Sự cần thiết phải lập kế hoạch sản xuất.
- Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kiểm tra dựa trên 5W+1H.
- Cách thức phối hợp như thế nào cho hiệu quả trong công tác điều độ.
- Lập lịch trình sản xuất thông qua sơ đồ GANTT.
4. Kiểm soát với 4M và cách thức sử dụng Check list.
B. Kiểm tra trong sản xuất
• Những sai sót thường gặp trong quá trình kiểm soát.
• Phòng ngừa hay khắc phục. Kiểm tra và giám sát.
• Các dấu hiệu cần lưu ý.
• Giám sát với 4M để xác định đúng những điểm cần kiểm tra trong quá trình sản xuất.
Phần 3 : Quản lý quá trình sản xuất.
1. Quản lý năng suất.
- Hiểu rõ năng suất là gì trong sản xuất?
- Quy trình quản lý năng suất tại bộ phận.
- Các biện pháp nâng cao năng suất tại doanh nghiệp.
2. Quản lý chất lượng.
- Các nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng (4 nguyên lý cơ bản) để từ đó đánh giá công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, nhận diện các điểm mạnh và các nguy cơ tiềm ẩn.
- Các hệ thống quản lý chất lượng.
- Chi phí chất lượng.
- Các biện pháp cải thiện chất lượng thông qua các ứng dụng các công cụ quản lý khác : PDCA – 20/80 – 4M
- Sử dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng.
- Kaizen – 5S với năng suất và chất lượng.
- Quản lý chi phí sản xuất - tiết giảm chi phí.
- Lãng phí trong sản xuất.
- Phát hiện và loại trừ lãng phí.
- Các phương pháp thực hiện thông qua việc áp dụng các công cụ 3MU – 3Gen, GHK.
Phần 4: Các kỹ năng cần thiết cho người Quản đốc phân xưởng.
1. Kỹ năng trao đổi thông tin trong doanh nghiệp.
- Sự quan trọng và cần thiết của việc giao tiếp trong công việc đối với người quản lý làm sao có hiệu quả?
- Cách thức thực hiện quy trình giao tiếp với nhân viên một cách có hiệu quả.
- Các chiêu thức trong việc giao tiếp khi gặp nhiều đối tượng nhân viên khác nhau trong bộ phận.
- Sử dụng kỹ năng lắng nghe và sự phản hồi như thế nào cho có hiệu quả mà không gây mích lòng tới người nhân viên.
- Kỹ năng khơi gợi những vấn đề của người nhân viên thông qua nghệ thuật đặt câu hỏi.
2. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên.
- Có khi nào bạn đã hết “pin” chưa? Nếu hết thì phải làm như thế nào trong khi công việc vẫn phải đeo bám mình. Tìm hiểu khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên là gì?
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên .
- Các công cụ để thực hiện.
- Vai trò của người quản lý trng việc tạo động lực cho nhân viên.
- Các công việc thực tế hằng ngày của nhà quản lý trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
3. Kỹ năng hướng dẫn công việc.
- Lợi ích của việc kèm cặp, hướng dẫn công việc đối với người quản lý và đối với nhận viên.
- Làm thế nào để trở thành người hướng dẫn công việc hiệu quả.
- Các phương pháp, công cụ trong kèm cặp, hướng dẫn công việc cho nhân viên.
- Những kỹ năng giúp cho nhân viên tự hoàn thiện công việc của chính bản thân thông qua việc hướng dẫn kèm cặp.
4. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên dựa trên cảm tính hay dựa trên bề ngoài của nhân viên? Hiểu như thế nào về việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận.
- Cách thức xác định các tiêu chí đánh giá tại bộ phận sản xuất.
- Người quản lý sẽ thực hiện các quy trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên qua các thời điểm đánh giá.
- Các phương pháp đánh giá phù hợp nào mang lại hiệu quả tối ưu cho từng vị trí, bộ phân, phòng ban.

Kết thúc khoá học, học viên làm bài kiểm tra và sẽ được cấp chứng chỉ của Tổng cục dạy nghề trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Tài liệu học tập: Cung cấp miễn phí, tài liệu khoá học chứa đựng toàn bộ bài giảng, bài đọc, văn bản pháp luật có liên quan. Tài liệu học tập, bài giảng các môn học sẽ nhận vào ngày khai giảng.

Hồ sơ đăng ký: - 02 ảnh 3x4
- 01 CMND photo
Học phí: 3.000.000đ/hv/khoá (12buổi)
Địa điểm học: 192 – 198 Ngô Gia Tự p.4 q.10 tp.HCM
Thời gian học: T7&chủ nhật (cả ngày)
Ưu đãi/Giảm giá: Học viên đăng ký 3 người hoặc đăng ký trước ngày khai giảng 7 đến 10 ngày giảm 5%; 5 người trở lên giảm 10% và các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo theo nhóm

---------------------------------------
Mọi chi tiết liên quan tới khoá học, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Trung Hiếu – Phòng đào tạo
Điện thoại: 08.2244 2526 – 0937 132 116
Nick yahoo: tuvan1_eda
Email: trunghieu@eda.com.vn
Trường Đào tạo & Phát triển Nhân lực Á Châu
Địa chỉ: 102/37 Phan Huy Ích; Phường 15; Quận Tân Bình
Fax: 08. 5427 3055
Website: www.eda.com.vn