Dự Án Bắc An Khánh giai đoạn 2 cơ hội đầu tư bất động sản không thể bỏ qua
Bán liền kề 123m2, 145m2 chênh từ 1 tỷ - 1,2 tỷ
Biệt Thự 252m2, 279m2, 330m2, 360m2 chênh từ 1,6tỷ - 2,6 tỷ
Dự án Bắc An Khánh Splendora giai đoạn 2 bán giá gốc + chênh thoả thuận hợp lý theo thị trường
( khách hàng thanh toán tiền chênh, đặt cọc giữ suất mua biệt thự, liền kề 8 tháng sau mới đóng 20% Giá gốc )
Chung cư 128, 150m2 bán giá thỏa thuận cực mềm rẻ hơn 15%-20% so với giá gốc tiến độ thi công tầng 15 giá gốc từ 37 - 39tr ( đóng 40% HĐ)
Bán cả cặp Cơ hội đầu tư sinh lời

CC 150m2+ biệt thự 252 m2
CC150m2+ biệt thự 360 m2
Cặp CC110m2 + Liền kề 145m2
giá chênh thỏa thuận từ 200tr-600tr đảm bảo hấp dẫn với các nhà đầu tư BĐS
Liên hệ MR Thắng 0912 123320 số 4A láng hạ, hàng net làm nhanh tay

Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2, Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Biệt thự Bắc an khánh giai đoạn 2,Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, Liền kề Bắc an khánh giai đoạn 2, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, chung cư bắc an khánh, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, splendora bắc an khánh, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, Splendora giai đoạn 2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2, bắc an khánh gđ2