Bán chung cư xa la.chính chủ, giá rẻ!
Tòa CT4A- căn 03 diện tích 70m2. căn 05 diện tích 53m2. đóng 60% GTHĐ. giá gốc
14.7 triệu/m2.
CT1B1 Tầng 2504 Gốc 11.8triệu/m2.
CT5 tầng 1723; 2713; 2707 gốc 16.7triệu/m2 đóng 20%.
CT1A tầng 1906 gốc 11.5triệu
CT4B tầng 2303 gốc 12.5triệu/m2
Nam Xa La. CT1 Tầng 2112 gốc 10.9 triệu/m2
CT2 Tầng 2505 gốc 11.56triệu/m2. Tầng 1609 Gốc 11.1 triệu/m2
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 0946823698
Tags: ban chung cu, xa la, ct4b xala, ct5 xala, ct1a xala, ha dong, ban chung cu, xa la, ct4b xala, ct5 xala, ct1a xala, ha dong