Nhượng 104 m2 đất khu A20 geleximco , đường Lê Trọng Tấn đã khánh thành, thông xe. Đã có nhà xây thô 3,5 tầng. Hướng TN, đường 13,5 m đã hoàn chỉnh hạ tầng. Giá 51tr/m2 (bao sang tên)
vui lòng liên hệ: 0904122296

geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco,geleximco, A20 geleximco,gleximco.