DT: từ 100m2. Đang tách sổ, giá chưa thổ cư. Có thể xây dựng ngay. Giá gốc từ chủ đầu tư.