Với 12 năm xây dựng và phát triển bộ sản phẩm phần mềm quản lý, cùng với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình và sự hài lòng của gần 1000 khách hàng trên cả nước, Công ty cổ phần tin học Vân Thanh (Công ty VTS) </B>xintrân trọng giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng (VTS Salesoft ) với một số chức năng chủ yếu sau:

1 QUI TRÌNH MUA HÀNG
Chức năng :
- Lập kế hoạch mua hàng
- Phiếu đặt hàng nhà cung cấp
- Tự động in mã vạch theo số lượng hàng nhập vào
- Theo dõi biến động giá nhập hàng hoá từng ngày
- Hàng trả lại nhà cung cấp…..
Báo cáo :
- Chi tiết danh sách phiếu đặt hàng nhà cung cấp
- Danh sách đơn hàng: đã bàn giao; chưa bàn giao; đang xử lý
- Báo cáo chi tiết nhập kho theo: thời gian, nhóm hàng, chủng loại; nhà cung cấp
- Tổng hợp mua hàng theo: nhóm hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, chủng loại…..
2 QUI TRÌNH BÁN HÀNG
Chức năng :
- Hoá đơn bán lẻ; Hoá đơn bán sỉ
- Phiếu đặt hàng từ khách hàng
- Hàng bán trả lại
- Hiển thị dự nợ khách hàng trên hoá đơn bán hàng
- Hiển thị số dư hàng tồn kho trước khi bán…….
Báo cáo :
- Doanh số bán hàng theo ngày, tháng, quí, năm; theo khoảng thời gian; theo nhân viên
- Bảng tổng hợp bán hàng: theo Nhóm hàng, theo từng mặt hàng; theo Nhóm khách hàng, từng khách hàng
- Báo cáo doanh thu bán hàng theo ca……..
3 QUẢN LÝ QUĨ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Chức năng :
- Phiếu thu; Phiếu thu theo từng hoá đơn; Phiếu thu theo hợp đồng
- Phiếu chi; Phiếu chi theo hoá đơn; Phiếu chi theo hợp đồng
- Uỷ nhiệm chi; Uỷ nhiệm thu………
Báo cáo :
- Báo cáo chi tiết chi; Báo cáo chi tiết thu
- Bảng tổng hợp chi theo từng khoản mục; Bảng tổng hợp thu theo từng khoản mục
- Sổ quĩ tiền mặt; Sổ quĩ ngân hàng……….
4 QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, CÔNG NỢ
Chức năng :
- Hồ sơ khách hàng
- In giấy xác nhận nợ
- Bù trừ công nợ
- Thông báo khách hàng nợ quá qui định……
Báo cáo :
- Bảng chi tiết công nợ; Bảng tổng hợp công nợ
- Công nợ trên từng hoá đơn
- Tổng hợp công nợ theo hợp đồng……..
5 QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
Chức năng :
- Hồ sơ nhân viên
- Khoán doanh số nhân viên theo tháng, quí, năm
Báo cáo :
- Tổng thời gian làm việc theo nhân viên
- Bảng kê chi tiết bán hàng theo nhân viên
- Tổng hợp dữ liệu bán hàng theo nhân viên
- Chi tiết công nợ khách hàng theo nhân viên
- Tổng hợp công nợ khách hàng theo nhân viên…….
6 QUẢN LÝ KHO HÀNG
Chức năng :
- Hàng xuất huỷ
- Xuất nhập kho nội bộ
- Kiểm tra hàng tồn trước khi xuất
- Kiểm khê kho hàng
Báo cáo :
- Báo cáo xuất nhập tồn; Báo cáo xuất nhập tồn theo kho
- Báo cáo kết quả kiểm kê hàng hoá
- Bảng cân đối hàng hoá
- Báo cáo lãi lỗ……….
7 QUẢN LÝ THẺ
- Phát hành thẻ theo mệnh giá; thẻ khuyến mãi; thẻ ưu đãi; thẻ tích luỹ điểm
- Danh sách thẻ hết hạn sử dụng; thẻ đang sử dụng
- Doanh số bán hàng theo thẻ
- Danh sách thẻ huỷ
8 QUẢN TRỊ
- Tính giá vốn nhập trước, xuất trước
- Danh sách các chứng từ xoá, sửa
- Quản trị người dùng……….
9 TIỆN ÍCH SỬ DỤNG
- Lưu vết người nhập, sửa chứng từ
- Khoá sổ chứng từ
- Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng
- Trao đổi dữ liệu giữa các cơ sở
- Xuất dữ liệu sang Word
- Quản trị ngược xuôi báo cáo ……..


Để sắp xếp cuộc demo trực tiếp giới thiệu sản phẩm với Quý khách hàng hoặc để biết thông tin chi tiết về sản phẩm, chế độ bảo hành, bảo trì và mọi thông tin liên quan khác, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

· CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH (VTS)</B>
· ĐC : Số 67 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
· VPGD : Số 463 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Tel : 04.36368354 – 36368355
· Ms Hương – phụ trách kinh doanh : 0985.80.64.66
· Mr. Dũng</B> – Giám đốc: 0983 33 03 80