Bán LK Tân Tây Đô ô 43. Giá 50 triệu /m + xây thô.
BT3 ô 19 giá 33 triệu/m + xây thô
LK 8 ô 18 giá 45 triệu/m + xây thô
LK 7 ô 27 giá 42 triệu/m + xây thô
Liên hệ : anh Lương 0982 582 027