Chung cu tan tay do, cc tan tay do, cc ct2 tan tay do, cc ct2a tan tay do, cc ct2b tan tay do, chung cu ct2a tan tay do, chung cu ct2b tan tay do, cc hhb, cc hhb tan tay do, chung cu hhb tan tay do, tan tay do gia tot, cc tan tay do gia tot, chung cu tan tay do gia tot, tan tay do gia re, cc tan tay do gia re,chung cu tan tay do gia re, ct2 tan tay do gia tot, cc ct2 tan tay do gia tot, chung cu ct2 tan tay do gia tot,ct2a tan tay do gia tot, cc ct2a tan tay do gia tot, chung cu ct2a tan tay do gia tot, ct2b tan tay do gia tot, cc ct2b tan tay do gia tot, chung cu ct2b tan tay do gia tot

Cần bán các căn hộ diện tích nhỏ 76,3 - 77,3 -81.6m2 của tầng chung cư Ct2a Tân Tây Đô
Gốc 16tr/m2 (đã gồm VAT, gồm phí vào tên, gồm nội thất).
Giá bán:
Liên hệ : Mr. Hải 0933.767.886 – Phụ trách dự án