Công ty Tiến Phát Co nối, phụ kiện STNC chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn: 0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

Danh sách Co nối, phụ kiện STNC Tiến Phát cung cấp


CO NỐI(STNC)
EPC
EPC 4M5, M6
EPC 4-01, M8, M10
EPC 4-02, M12
EPC 6M5, M6
EPC 6-01, M8, M10
EPC 6-02, M12, M12A
EPC 6-03, M16
EPC 6-04, M20
EPC 8-01, M8, M10
EPC 8-02, M12, M12A
EPC 8-03, M16
EPC 8-04, M20
EPC 10-01, M10
EPC 10-02, M12, M12A
EPC 10-03, M16
EPC 10-04, M20
EPC 12-02, M12, M12A
EPC 12-03, M16
EPC 12-04, M20

EPCF
EPCF 4M5, M6
EPCF 4-01, M8, M10
EPCF 4-02, M12
EPCF 6M5, M6
EPCF 6-01, M8, M10
EPCF 6-02, M12, M12A
EPCF 6-03, M16
EPCF 6-04, M20
EPCF 8-01, M8, M10
EPCF 8-02, M12, M12A
EPCF 8-03, M16
EPCF 8-04, M20
EPCF 10-01, M10
EPCF 10-02, M12, M12A
EPCF 10-03, M16
EPCF 10-04, M20
EPCF 12-02, M12, M12A
EPCF 12-03, M16
EPCF 12-04, M20


EPL
EPL 4M5, M6
EPL 4-01, M8, M10
EPL 4-02, M12
EPL 6M5, M6
EPL 6-01, M8, M10
EPL 6-02, M12, M12A
EPL 6-03, M16
EPL 6-04, M20
EPL 8-01, M8, M10
EPL 8-02, M12, M12A
EPL 8-03, M16
EPL 8-04, M20
EPL 10-01, M10
EPL 10-02, M12, M12A
EPL 10-03, M16
EPL 10-04, M20
EPL 12-02, M12, M12A
EPL 12-03, M16
EPL 12-04, M20

EPB+PX
EPB+PX 4M5, M6
EPB+PX 4-01, M8, M10
EPB+PX 4-02, M12
EPB+PX 6M5, M6
EPB+PX 6-01, M8, M10
EPB+PX 6-02, M12, M12A
EPB+PX 6-03, M16
EPB+PX 6-04, M20
EPB+PX 8-01, M8, M10
EPB+PX 8-02, M12, M12A
EPB+PX 8-03, M16
EPB+PX 8-04, M20
EPB+PX 10-01, M10
EPB+PX 10-02, M12, M12A
EPB+PX 10-03, M16
EPB+PX 10-04, M20
EPB+PX 12-02, M12, M12A
EPB+PX 12-03, M16
EPB+PX 12-04, M20


APU-0425
APU-0503
APU-0604
APU-0805
APU-0806
APU-1065
APU-1008
APU-1208
APU-1210
APU-1613
AR-TS
AR-TS-L
KLB4-M5
KLB4-01
KLB4-02
KLB6-M5
KLB6-01
KLB6-02
KLB6-03
KLB8-01
KLB8-02
KLB8-03
KLB8-04
KLB10-01
KLB10-02
KLB10-03
KLB10-04
KLB12-02
KLB12-03
KLB12-04
KLC8-03
KLC8-04
KLC10-01
KLC10-02
KLC10-03
KLC10-04
KLC12-02
KLC12-03
KLC12-04
KLC-M5
KLC4-01
KLC4-02
KLC6-M5
KLC6-01
KLC6-02
KLC6-03
KLC6-04
KLC8-01
KLC8-02
KLD4-M5
KLD4-01
KLD4-02
KLD6-M5
KLD6-01
KLD6-02
KLD6-03
KLD6-04
KLD8-01
KLD8-02
KLD8-03
KLD8-04
KLD10-01
KLD10-02
KLD10-03
KLD10-04
KLD12-02
KLD12-03
KLD12-04
KLL4-M5
KLL4-01
KLL4-02
KLL6-M5
KLL6-01
KLL6-02
KLL6-03
KLL6-04
KLL8-01
KLL8-02
KLL8-03
KLL8-04
KLL10-01
KLL10-02
KLL10-03
KLL10-04
KLL12-02
KLL12-03
KLL12-04
KLU-4
KLU-6
KLU-8
KLU-10
KLU-12
KLV-4
KLV-6
KLV-8
KLV-10
KLV-12
KTB4-M5
KTB4-01
KTB4-02
KTB6-M5
KTB6-01
KTB6-02
KTB6-03
KTB8-01
KTB8-02
KTB8-03
KTB8-04
KTB10-01
KTB10-02
KTB10-03
KTB10-04
KTB12-02
KTB12-04
KTC4-M5
KTC4-01
KTC4-02
KTC6-M5
KTC6-01
KTC6-02
KTC6-03
KTC6-04
KTC8-01
KTC8-02
KTC8-03
KTC8-04
KTC10-01
KTC10-02
KTC10-03
KTC10-04
KTC12-02
KTC12-03
KTC12-04
KTD4-M5
KTD4-01
KTD4-02
KTD6-M5
KTD6-01
KTD6-02
KTD6-03
KTD6-04
KTD8-01
KTD8-02
KTD8-03
KTD8-04
KTD10-01
KTD10-02
KTD10-03
KTD10-04
KTD12-02
KTD12-03
KTD12-04
KTE-4
KTE-6
KTE-8
KTE-10
KTE-12
KTL4-M5
KTL4-01
KTL4-02
KTL6-M5
KTL6-01
KTL6-02
KTL6-03
KTL6-04
KTL8-01
KTL8-02
KTL8-03
KTL8-04
KTL10-01
KTL10-02
KTL10-03
KTL10-04
KTL12-02
KTL12-03
KTL12-04
KTU-4
KTU-6
KTU-8
KTU-10
KTU-12
KTV-4
KTV-6
KTV-8
KTV-10
KTV-12
LSF-10
LSF-20
LSF-30
LSF-40
LSH-10
LSH-20
LSH-30
LSH-40
LSM-10
LSM-20
LSM-30
LSM-40
LSP-10
LSP-20
LSP-30
LSP-40
OEL-01
OEL-02
OEL-03S
OEL-03B
OEL-04

PF-10
PF-20
PF-30
PF-40
PH-10
PH-20
PH-30
PH-40
PKF-25
PM-10
PM-20
PM-30
PM-40
PP-10
PP-20
PP-30
PP-40
PS10-1H
PS10-4H
PSB-01
PSB-02
PSB-03
PSB-04
PSB-06
PSB-10
PSC-01
PSC-02
PSC-03
PSC-03
PSC-04
PSC-06
PSL-01
PSL-02
PSL-03
PSL-04
PSS-01
PSS-02
PSS-03
PSS-04
PSS-06
PST-M5
PST-01
PST-02
PST-03
PST-04
PSV-01
PSV-02
PSV-03
PSV-04
PSV-06
PSV-10
QPM11-NO
QPM11-NC
SF-10
SF-20
SF-30
SF-40
SH-10
SH-20
SH-30
SH-40
SM-10
SM-20
SM-30
SM-40
SNS-103
SNS-106
SNS-110
SNS-120
SP-10
SP-20
SP-30
SP-40
SPWD10-8-02
SPWD10-8-03
SPWD10-8-04
SPWD12-10-03
SPWD12-10-04
SNS-130
TG-1
TG-2
TK-1
TK-2
TK-3
YPB10-03
YPB10-04
YPB12-02
YPB12-03
YPB12-04
YPB14-03
YPB14-04
YPB4-M5
YPB4-01
YPB4-02
YPB6-M5
YPB6-01
YPB6-02
YPB6-03
YPB6-04
YPB8-01
YPB8-02
YPB8-03
YPB8-04
YPB10-01
YPB10-02
YPC10-03
YPC10-04
YPC12-02
YPC12-03
YPC12-04
YPC14-03
YPC14-04
YPC4-M5
YPC4-01
YPC4-02
YPC6-M5
YPC6-01
YPC6-02
YPC6-03
YPC6-04
YPC8-01
YPC8-02
YPC8-03
YPC8-04
YPC10-01
YPC10-02
YPCF10-03
YPCF10-04
YPCF12-02
YPCF12-03
YPCF12-04
YPCF14-03
YPCF14-04
YPCF4-M5
YPCF4-01
YPCF4-02
YPCF6-M5
YPCF6-01
YPCF6-02
YPCF6-03
YPCF6-04
YPCF8-01
YPCF8-02
YPCF8-03
YPCF8-04
YPCF10-01
YPCF10-02
YPD10-03
YPD10-04
YPD12-02
YPD12-03
YPD12-04
YPD14-03
YPD14-04
YPD4-M5
YPD4-01
YPD4-02
YPD6-M5
YPD6-01
YPD6-02
YPD6-03
YPD6-04
YPD8-01
YPD8-02
YPD8-03
YPD8-04
YPD10-01
YPD10-02
YPH10-03
YPH10-04
YPH12-02
YPH12-03
YPH12-04
YPH14-03
YPH14-04
YPH4-M5
YPH4-01
YPH4-02
YPH6-M5
YPH6-01
YPH6-02
YPH6-03
YPH6-04
YPH8-01
YPH8-02
YPH8-03
YPH8-04
YPH10-01
YPH10-02
YPL10-03
YPL10-04
YPL12-02
YPL12-03
YPL12-04
YPL14-03
YPL14-04
YPL4-M5
YPL4-01
YPL4-02
YPL6-M5
YPL6-01
YPL6-02
YPL6-03
YPL6-04
YPL8-01
YPL8-02
YPL8-03
YPL8-04
YPL10-01
YPL10-02
YPLF4-M5
YPLF4-01
YPLF4-02
YPLF6-M5
YPLF6-01
YPLF6-02
YPLF6-03
YPLF6-04
YPLF8-01
YPLF8-02
YPLF8-03
YPLF8-04
YPLF10-01
YPLF10-02
YPLF6-04
YPLF8-01
YPLF8-02
YPLF8-03
YPLF8-04
YPLF10-01
YPLF10-02
YPM-4
YPM-6
YPM-8
YPM-10
YPM-12
YPM-14YPOC10-03
YPOC10-04
YPOC12-02
YPOC12-03
YPOC12-04
YPOC14-03
YPOC14-04
YPOC4-M5
YPOC4-01
YPOC4-02
YPOC6-M5
YPOC6-01
YPOC6-02
YPOC6-03
YPOC6-04
YPOC8-01
YPOC8-02
YPOC8-03
YPOC8-04
YPOC10-01
YPOC10-02
YPS10-03
YPS10-04
YPS12-02
YPS12-03
YPS12-04
YPS14-03
YPS14-04
YPS4-M5
YPS4-01
YPS4-02
YPS6-M5
YPS6-01
YPS6-02
YPS6-03
YPS6-04
YPS8-01
YPS8-02
YPS8-03
YPS8-04
YPS10-01
YPS10-02
YPU-4
YPU-6
YPU-8
YPU-12
YPU-14
YPV-4
YPV-6
YPV-8
YPV-12
YPV-14
YPXL-4
YPXL-6
YPXL-8
YPXL-12
YPXL-14


MAÉT TRAÂU
M8X1.25 (þ16)
M10X1.25 (þ32)
M12X1.25 (þ40)
M14X1.5
M16X1.5 (þ50-63)
M20X1.5 (þ80-100)
M27X20(þ150)
OÁNG XOAÉN & OÁNG PU
Ống xoắn 3M (5x8)
Ống xoắn 6M (5x8)
Ống xoắn 9M (5x8)
Ống xoắn 12M (5x8)
Ống xoắn 15M (5x8)
Ống 2.5x4 (tính = m)
Ống 4x6 (tính = m)
Ống 5x8 (tính = m)
Ống 6.5x10 (tính = m)
Ống 8x12 (tính = m)
Ống 2.5x4 (200m)
Ống 4x6 (200m)
Ống 5x8 (100m)
Ống 6.5x10 (100m)
Ống 8x12 (100m)

ĐẦU NỐI NHANH
SL-M5
SL-01
SL-01
SL-03
SL-04
SL-06
SL-08
PSL-01
PSL-02
PSL-03
PSL-04
PSL-06
PSL-08
BESL/Giảm thanh chỈnh 01
BESL/Giảm thanh chỈnh 02
BESL/Giảm thanh chỈnh 03
BESL/Giảm thanh chỈnh 04
BESL/Giảm thanh chỈnh 06
SM/SH/SP/SF 20
PM/PH/PP/PF 20
SM/SH/SP/SF 30
PM/PH/PP/PF 30
SM/SH/SP/SF 40
PM/PH/PP/PF 40
SML (2 chia ngang)
SMT (3 chia ngang)
SMV (2 chia tròn)
SMY (3 chia tròn)
SMM (4 chia ngang)
SMX (5 chia ngang)

CO NOÁI BAÈNG ÑOÀNG
SP01-1/8
SP01-1/4
SP01-3/8
SP01-1/2
SP01-3/4
SP01-1
SP02-1/8-1/8
SP02-1/4-1/8
SP02-1/4-1/4
SP02-3/8-1/8
SP02-3/8-1/4
SP03-3/8-3/8
SP03-1/2-1/4
SP03-1/2-3/8
SP03-1/2-1/2
SP07-1/8-1/4
SP07-1/8-3/8
SP07-1/4-3/8
SP07-1/4-1/2
SP07-3/8-1/2
SP07-3/8-3/4
SP07-1/2-3/4
SP07-3/4-1
SP04-1/4-1/8
SP04-3/16-1/8
SP04-5/16-1/8
SP04-3/8-1/8
SP04-1/2-1/8
SP04-3/16-1/4
SP04-1/4-1/4
SP04-5/16-1/4
SP04-3/8-1/4
SP04-1/2-1/4
SP04-1/4-3/8
SP04-5/16-3/8
SP04-3/8-3/8
SP04-1/2-3/8
SP04-1/4-1/2
SP04-3/16-1/2
SP04-5/16-1/2
SP04-3/8-1/2
SP04-1/2-1/2
SP04-3/8-1/2
SP04-3/4-1/2
SP04-3/4-3/4
SP04-3/8-3/4
SP04-1-3/4
SP04-1-1
SP04-3/4-1/2
SP04-1/2-3/4

Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn
0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC KHÍ NÉN TIẾN PHÁT
6 Đường số 6, Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP. HCM
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
<http://khinentienphat.com/>