Công ty Tiến Phát cung cấp Cylinder STNC (Xylanh STNC) chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn: 0908.773.246
Email: kinhdoanh@khinentienphat.com

Danh sách cylinder STNC Tiến Phát cung cấp

XY LANH VUÔNGCDU10-15D
EMGQM32-50
EVT317-5DO-02F-Q

GDC40x100
GDC40x150
GDC40x200
GDC40x25
GDC40x250
GDC40x300
GDC40x50
GDC40x75
MGQM16-20
SS5Y3-20-04-00F
SY3240-5LOU-Q
SY5440-5DZ
SY7120-5YO-02F-Q

TGC-50x50-S-LB
TGCD-50x50-S-LB
TGCJ-50-FA
TGCJ-50x50-25-S-LB
TGCJ-50-Y
TGCT-50x50x50-S-LB
TGU-50x50-S-LB
TGUD-50x50-S-LB
TGUJ-50x50-25-S-LB
VTA315-02
AC-1416-1-N
AC-0806
AC-1005
AC-1008
AC-1210
AC-1412
AC-1416
AC-2020
AC-2050
AC-2525
AC-2540
AC-3660
AD-1410
AD-2016
AD-2525
AD-2540
AD-3650
AD-4225
AD-4250
AD-4275
AD-6450
AD-64100
AD-64150
SC-12
SC-08
SC-10
SC-24
SC-20
SC-25
SC-40
SC-50
F36
F42
HR-30

TGA-16-25L
TGA-16-50L
TGA-16-75L
TGA-16-100L
TGA-16-125L
TGA-20-25L
TGA-20-50L
TGA-20-75L
TGA-20-100L
TGA-20-125L
TGA-25-25L
TGA-25-50L
TGA-25-75L
TGA-25-100L
TGA-25-125L
TGA-32-25L
TGA-32-50L
TGA-32-75L
TGA-32-100L
TGA-32-125L
TGA-40-25L
TGA-40-50L
TGA-40-75L
TGA-40-100L
TGA-40-125L
U-16
U-20
U-25
U-32
U-40
TGSA-16-25L
TGSA-16-50L
TGSA-16-75L
TGSA-20-25L
TGSA-20-50L
TGSA-20-75L
TGSA-25-25L
TGSA-25-50L
TGSA-25-75L
TGSA-32-25L
TGSA-32-50L
TGSA-32-75L
TGSA-40-25L
TGSA-40-50L
TGSA-40-75L
TGA-32-LB
TGA-32-Y
TGACD-20x50-LB
TGACJ-20x50-25-LB
TGAC-U-20x50-LB
TGAD-20x50-LB
TGAJ-20x50-25-LB
TGAR-U-20x50
TGAU-U-20x50-LB
TGM-32-LB
TGM-32-Y
TGM-CA-20x50-S-LB
TGMD-D-20x50-S-LB
TGMJ-20x50-30-S-LB
TGND-S-20x30-B
TGNDS-S-20x30-B
TGNJ-S-20x30-10-B
TGN-S-20x30-B
TGNS-S-20x30-B
TGNT-S-20x30x10-B
TGNTS-S-20x30x10-B
TGNW-S-20x30x10-B
TGNWS-S-20x30x10-B
TGSA-U-20x50-LB
TGSM-CA-20x50-S-LB
ÑEÁ XY LANH XY LANH TROØN

EMAL &TGM 20xLB
EMAL &TGM 20xY+PIN
EMAL &TGM 20xI
EMAL &TGM 25xLB
EMAL &TGM 25xY+PIN
EMAL &TGM 25xI
EMAL &TGM 32xLB
EMAL &TGM 32xY+PIN
EMAL &TGM 32xI
EMAL &TGM 40xLB
EMAL &TGM 40xY+PIN
EMAL &TGM 40xI


ĐẾ CYLINDER VUÔNG

TGC 32xFA,FB
TGC 32xCA
TGC 32xLB
TGC 32xY+PIN
TGC 32xI
TGC 40xFA,FB
TGC 40xCA
TGC 40xLB
TGC 40xY+PIN
TGC 40xI
TGC 50xFA,FB
TGC 50xCA
TGC 50xLB
TGC 50xY+PIN
TGC 50xI
TGC 63xFA,FB
TGC 63xCA
TGC 63xLB
TGC 63xY+PIN
TGC 63xI
TGC 80xFA,FB
TGC 80xCA
TGC 80xLB
TGC 80xY+PIN
TGC 80xI
TGC 100xFA,FB
TGC 100xCA
TGC 100xLB
TGC 100xY+PIN
TGC 100xI

CYLINDER

TGC 32x50
TGC 32x100
TGC 32x150
TGC 32x200
TGC 32x250
TGC 32x300
TGC 32x350
TGC 32x400
TGC 32x450
TGC 32x500
TGC 32x600
TGC 32x700
TGC 32x800
TGC 32x900
TGC 32x1000

TGC 40x50
TGC 40x100
TGC 40x150
TGC 40x200
TGC 40x250
TGC 40x300
TGC 40x350
TGC 40x400
TGC 40x450
TGC 40x500
TGC 40x600
TGC 40x700
TGC 40x800
TGC 40x900
TGC 40x1000

TGC 50x50
TGC 50x100
TGC 50x150
TGC 50x200
TGC 50x250
TGC 50x300
TGC 50x350
TGC 50x400
TGC 50x450
TGC 50x500
TGC 50x600
TGC 50x700
TGC 50x800
TGC 50x900
TGC 50x1000

TGC 63x50
TGC 63x100
TGC 63x150
TGC 63x200
TGC 63x250
TGC 63x300
TGC 63x350
TGC 63x400
TGC 63x450
TGC 63x500
TGC 63x600
TGC 63x700
TGC 63x800
TGC 63x900
TGC 63x1000

TGC 80x50
TGC 80x100
TGC 80x150
TGC 80x200
TGC 80x250
TGC 80x300
TGC 80x350
TGC 80x400
TGC 80x450
TGC 80x500
TGC 80x600
TGC 80x700
TGC 80x800
TGC 80x900
TGC 80x1000

TGC 100x50
TGC 100x100
TGC 100x150
TGC 100x200
TGC 100x250
TGC 100x300
TGC 100x350
TGC 100x400
TGC 100x450
TGC 100x500
TGC 100x600
TGC 100x700
TGC 100x800
TGC 100x900
TGC 100x1000

TGM 20x25
TGM 20x50
TGM 20x75
TGM 20x100
TGM 20x125
TGM 20x150
TGM 20x175
TGM 20x175
TGM 20x200
TGM 20x225
TGM 20x250
TGM 20x300
TGM 20x350
TGM 20x400
TGM 20x450
TGM 20x500

TGM 25x25
TGM 25x50
TGM 25x75
TGM 25x100
TGM 25x125
TGM 25x150
TGM 25x175
TGM 25x175
TGM 25x200
TGM 25x225
TGM 25x250
TGM 25x300
TGM 25x350
TGM 25x400
TGM 25x450
TGM 25x500

TGM 32x25
TGM 32x50
TGM 32x75
TGM 32x100
TGM 32x125
TGM 32x150
TGM 32x175
TGM 32x175
TGM 32x200
TGM 32x225
TGM 32x250
TGM 32x300
TGM 32x350
TGM 32x400
TGM 32x450
TGM 32x500

TGM 40x25
TGM 40x50
TGM 40x75
TGM 40x100
TGM 40x125
TGM 40x150
TGM 40x175
TGM 40x175
TGM 40x200
TGM 40x225
TGM 40x250
TGM 40x300
TGM 40x350
TGM 40x400
TGM 40x450
TGM 40x500

TGN 20x5
TGN 20x10
TGN 20x15
TGN 20x20
TGN 20x25
TGN 20x30
TGN 20x35
TGN 20x40
TGN 20x45
TGN 20x50
TGN 20x60
TGN 20x70
TGN 20x80
TGN 20x90
TGN 20x100
TGN 25x5
TGN 25x10
TGN 25x15
TGN 25x20
TGN 25x25
TGN 25x30
TGN 25x35
TGN 25x40
TGN 25x45
TGN 25x50
TGN 25x60
TGN 25x70
TGN 25x80
TGN 25x90
TGN 25x100

TGN 32x5
TGN 32x10
TGN 32x15
TGN 32x20
TGN 32x25
TGN 32x30
TGN 32x35
TGN 32x40
TGN 32x45
TGN 32x50
TGN 32x60
TGN3 2x70
TGN 32x80
TGN 32x90
TGN 32x100
TGN 40x5
TGN 40x10
TGN 40x15
TGN 40x20
TGN 40x25
TGN 40x30
TGN 40x35
TGN 40x40
TGN 40x45
TGN 40x50
TGN 20x60
TGN 40x70
TGN 40x80
TGN 40x90
TGN 40x100
TGN 50x5
TGN 50x10
TGN 50x15
TGN 50x20
TGN 50x25
TGN 50x30
TGN 50x35
TGN 50x40
TGN 50x45
TGN 50x50
TGN 50x60
TGN 50x70
TGN 50x80
TGN 50x90
TGN 50x100
TGN 63x5
TGN 63x10
TGN 63x15
TGN 63x20
TGN 63x25
TGN 63x30
TGN 63x35
TGN 63x40
TGN 63x45
TGN 63x50
TGN 63x60
TGN 63x70
TGN 63x80
TGN 63x90
TGN 63x100
TGN 80x5
TGN 80x10
TGN 80x15
TGN 80x20
TGN 80x25
TGN 80x30
TGN 80x35
TGN 80x40
TGN 80x45
TGN 80x50
TGN 80x60
TGN 80x70
TGN 80x80
TGN 80x90
TGN 80x100
TGN 100x5
TGN 100x10
TGN 100x15
TGN 100x20
TGN 100x25
TGN 100x30
TGN 100x35
TGN 100x40
TGN 100x45
TGN 100x50
TGN 100x60
TGN 100x70
TGN 100x80
TGN 100x90
TGN 100x100
TGNS 20x5
TGNS 20x10
TGNS 20x15
TGNS 20x20
TGNS 20x25
TGNS 20x30
TGNS 20x35
TGNS 20x40
TGNS 20x45
TGNS 20x50
TGNS 20x60
TGNS 20x70
TGNS 20x80
TGNS 20x90
TGNS 20x100
TGNS 25x5
TGNS 25x10
TGNS 25x15
TGNS 25x20
TGNS 25x25
TGNS 25x30
TGNS 25x35
TGNS 25x40
TGNS 25x45
TGNS 25x50
TGNS 25x60
TGNS 25x70
TGNS 25x80
TGNS 25x90
TGNS 25x100
TGNS 32x5
TGNS 32x10
TGNS 32x15
TGNS 32x20
TGNS 32x25
TGNS 32x30
TGNS 32x35
TGNS 32x40
TGNS 32x45
TGNS 32x50
TGNS 32x60
TGNS 32x70
TGNS 32x80
TGNS 32x90
TGNS 32x100
TGNS 40x5
TGNS 40x10
TGNS 40x15
TGNS 40x20
TGNS 40x25
TGNS 40x30
TGNS 40x35
TGNS 40x40
TGNS 40x45
TGNS 40x50
TGNS 40x60
TGNS 40x70
TGNS 40x80
TGNS 40x90
TGNS 40x100
TGNS 50x5
TGNS 50x10
TGNS 50x15
TGNS 50x20
TGNS 50x25
TGNS 50x30
TGNS 50x35
TGNS 50x40
TGNS 50x45
TGNS 50x50
TGNS 50x60
TGNS 50x70
TGNS 50x80
TGNS 50x90
TGNS 50x100
TGNS 63x5
TGNS 63x10
TGNS 63x15
TGNS 63x20
TGNS 63x25
TGNS 63x30
TGNS 63x35
TGNS 63x40
TGNS 63x45
TGNS 63x50
TGNS 63x60
TGNS 63x70
TGNS 63x80
TGNS 63x90
TGNS 63x100
TGNS 80x5
TGNS 80x10
TGNS 80x15
TGNS 80x20
TGNS 80x25
TGNS 80x30
TGNS 80x35
TGNS 80x40
TGNS 80x45
TGNS 80x50
TGNS 80x60
TGNS 80x70
TGNS 80x80
TGNS 80x90
TGNS 80x100
TGNS 100x5
TGNS 100x10
TGNS 100x15
TGNS 100x20
TGNS 100x25
TGNS 100x30
TGNS 100x35
TGNS 100x40
TGNS 100x45
TGNS 100x50
TGNS 100x60
TGNS 100x70
TGNS 100x80
TGNS 100x90
TGNS 100x100
SENSOR SÖÛ DUÏNG CHO ESC
ES 20
ES 21
SENSOR SÖÛ DUÏNG CHO EMAL
ES 03
ES 15
SENSOR SÖÛ DUÏNG CHO ESDA
ES-11

Cylinder
EMAL(ES)20x25
EMAL(ES)20x50
EMAL(ES)20x75
EMAL(ES)20x100
EMAL(ES)20x125
EMAL(ES)20x150
EMAL(ES)20x175
EMAL(ES)20x200
EMAL(ES)20x225
EMAL(ES)20x250
EMAL(ES)20x300
EMAL(ES)20x350
EMAL(ES)20x400
EMAL(ES)20x450
EMAL(ES)20x500

EMAL(ES)25x25
EMAL(ES)25x50
EMAL(ES)25x75
EMAL(ES)25x100
EMAL(ES)25x125
EMAL(ES)25x150
EMAL(ES)25x175
EMAL(ES)25x200
EMAL(ES)25x225
EMAL(ES)25x250
EMAL(ES)25x300
EMAL(ES)25x350
EMAL(ES)25x400
EMAL(ES)25x450
EMAL(ES)25x500


EMAL(ES)32x25
EMAL(ES)32x50
EMAL(ES)32x75
EMAL(ES)32x100
EMAL(ES)32x125
EMAL(ES)32x150
EMAL(ES)32x175
EMAL(ES)32x200
EMAL(ES)32x225
EMAL(ES)32x250
EMAL(ES)32x300
EMAL(ES)32x350
EMAL(ES)32x400
EMAL(ES)32x450
EMAL(ES)32x500

EMAL(ES)40x25
EMAL(ES)40x50
EMAL(ES)40x75
EMAL(ES)40x100
EMAL(ES)40x125
EMAL(ES)40x150
EMAL(ES)40x175
EMAL(ES)40x200
EMAL(ES)40x225
EMAL(ES)40x250
EMAL(ES)40x300
EMAL(ES)40x350
EMAL(ES)40x400
EMAL(ES)40x450
EMAL(ES)40x500

ESC(ES)32x50
ESC(ES)32x100
ESC(ES)32x150
ESC(ES)32x200
ESC(ES)32x250
ESC(ES)32x300
ESC(ES)32x350
ESC(ES)32x400
ESC(ES)32x450
ESC(ES)32x500
ESC(ES)32x600
ESC(ES)32x700
ESC(ES)32x800
ESC(ES)32x900
ESC(ES)32x1000

ESC(ES)40x50
ESC(ES)40x100
ESC(ES)40x150
ESC(ES)40x200
ESC(ES)40x250
ESC(ES)40x300
ESC(ES)40x350
ESC(ES)40x400
ESC(ES)40x450
ESC(ES)40x500
ESC(ES)40x600
ESC(ES)40x700
ESC(ES)40x800
ESC(ES)40x900
ESC(ES)40x1000

ESC(ES)50x50
ESC(ES)50x100
ESC(ES)50x150
ESC(ES)50x200
ESC(ES)50x250
ESC(ES)50x300
ESC(ES)50x350
ESC(ES)50x400
ESC(ES)50x450
ESC(ES)50x500
ESC(ES)50x600
ESC(ES)50x700
ESC(ES)50x800
ESC(ES)50x900
ESC(ES)50x1000

ESC(ES)63x50
ESC(ES)63x100
ESC(ES)63x150
ESC(ES)63x200
ESC(ES)63x250
ESC(ES)63x300
ESC(ES)63x350
ESC(ES)63x400
ESC(ES)63x450
ESC(ES)63x500
ESC(ES)63x600
ESC(ES)63x700
ESC(ES)63x800
ESC(ES)63x900
ESC(ES)63x1000

ESC(ES)80x50
ESC(ES)80x100
ESC(ES)80x150
ESC(ES)80x200
ESC(ES)80x250
ESC(ES)80x300
ESC(ES)80x350
ESC(ES)80x400
ESC(ES)80x450
ESC(ES)80x500
ESC(ES)80x600
ESC(ES)80x700
ESC(ES)80x800
ESC(ES)80x900
ESC(ES)80x1000

ESC(ES)100x50
ESC(ES)100x100
ESC(ES)100x150
ESC(ES)100x200
ESC(ES)100x250
ESC(ES)100x300
ESC(ES)100x350
ESC(ES)100x400
ESC(ES)100x450
ESC(ES)100x500
ESC(ES)100x600
ESC(ES)100x700
ESC(ES)100x800
ESC(ES)100x900
ESC(ES)100x1000

ESC 125x25,50
ESC 125x75
ESC 125x100
ESC 125x125
ESC 125x150
ESC 125x175
ESC 125x200
ESC 125x250
ESC 125x300
ESC 125x350
ESC 125x400
ESC 125x450
ESC 125x500
ESC 125x600
ESC 125x700
ESC 125x800
ESC 125x900
ESC 125x1000

GIẢM CHẤN (JYC)

AC 08806
AC 08806-N
AC1005

AC1005-N
AC1008
AC1008-N
AC1210
AC1210-N
AC1412
AC1412-N
AC1416
AC1416-N
AC2020
AC2020-N
AC2050
AC2525
AC2525-N
AC2540
AC2580
AC3660
HR15
HR30
HR60
HR80
HR100
PC02
PC04
AD1410
AD1410-N
AD2016
AD2016-N
AD2525
AD2525-N
AD2540
AD3625
AD3650
AD4225
AD4250
AD4275
AD64050
AD64100
AD64150
F36
F42
F64
SC08
SC10
SC12
SC14
SC20
SC25
SC25L
SC36
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn
0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC KHÍ NÉN TIẾN PHÁT
6 Đường số 6, Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP. HCM
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://khinentienphat.com/