NGON LUA VANG CO, LTD.
ĐANG TUYN DỤNG

* Vị trí 1 :Nhân viên tư vấn Omega 3 (dầu cá) làm bán thời gian.S lượng : 20 người
- Tui trên 18, không cn trình được đào tạo trước khi làm.
- Thi gian : 2-3h/ngày tùy chn.
- Ưu tiên năng đng, kh năng giao tiếp tt.
- Lương 100.000đ/ngày.

* Vị trí 2 :Nhân viên bán hàng part time.S lượng : 20 người
- Tui trên 18, không yêu cu trình đ.
- Ưu tiên : sinh viên, ni tr, người làm bán thi gian v….v
- Thi gian : bán thi gian hoc toàn thi gian.
- Ưu tiên t tin, cn cù, kh năng giao tiếp tt.
- Lương : trên 2.000.000đ + thưởng 1.000.000đ + quà tặng hàng tháng hoặc thỏa thuận.

* Vị trí 3 :Nhân viên kinh doanh làm tại Gò Vấp.S lượng : 7 người
- Tui t 20 - 40. Tt nghip THPT.
- Ham hc hi, năng đng, t tin, biết s dng internet.
- Thi gian : 9 - 14:30 th 2 đến th 7.
- Lương : 2.600.000đ/ 3 Tuần.
(21 ngày nhận lương 1 lần)

* Vị trí 4 :Quản lý nhân sự.S lượng : 6 người
- Tui t 22 - 40. Tt nghip trung cp tr lên.
- Ưu tiên có kinh nghim qun lý nhân s, giám sát, tuyn dng nhân s, biết s dng internet
- T tin, năng đng, giao tiếp tt, tinh thn hc hi và trách nhim cao.
- Lương : 5.500.000đ/ 3 Tuần.
(21 ngày nhận lương 1 lần)

Liên hệ :Anh D - 091 678 3439 (phòng nhân s)
Lưu ý :Cty không phng vn qua đt, không sms, ng viên gi đt liên h trước đ được sp xếp thi gian phng vn, không nhn h sơng viên không gi đt trước.