2 GỐC ĐA KHOẢNG 40 NĂM TUỔI, GIÁ 18 TRIỆU. ĐT: 098 333 1273. NƠI BÁN: HÀ NỘI