Bán chung cư Ngô Thì Nhậm nhiều loại diện tích!!!
+ Tầng 5: diện tích 72m2: 27tr/m2
+ Tầng 6: diện tích 72m2: 27tr/m2
+ Tầng 11: diện tích 72m2: 27tr/m2
+ Tầng 7: diện tích 88m2: 26,5tr/m2
+ Tầng 15: diện tích 88m2: 26,5tr/m2
+ Tầng 17: diện tích 116m2, căn góc ban công: ĐN, ĐB: 23tr/m2
+ Tầng 17: diện tích 116m2, căn góc hướng TN, TB: 22,5tr/m2
+ Tầng 14: diện tích 116m2, căn góc hướng ĐB, TB: 23tr/m2
+ Tầng 9: diện tích 128m2, hướng TN: 22,5tr/m2
+ Tầng 23: diện tích 128m2, hướng TN: 22,5tr/m2
+ Tầng 15: diện tích 128m2, hướng ĐB: 22,5tr/m2
+ Tầng 16: diện tích 128m2, hướng ĐB: 22,5tr/m2
+ Tầng 17: diện tích 133m2, hướng ĐB: 22,5tr/m2

Quý khách muốn mua chung cư Ngô Thì Nhậm xin gọi :
MR – Khổng Duy Đức. Viettel – 0975977357. Tel – 0435380681.
Ym! mrduc81vn (E-mail mrduc81@gmail.com)
Tags : bán chung cư ngô thì nhậm, chung cư ngô thì nhậm, chung cư ngô thì nhậm hà đông.