Hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều mỏ đá.
Chúng tôi đang cần sang nhượng gấp, hoặc hợp tác với nhiều nhà đầu tư để khai thác mỏ đá.
Mọi chi tiết liên hệ: 0987 033 169 – 08 626 93 195